Klantcases

In deze cases lees je meer over onze opdrachtgevers, welke dienstverlening we bieden en tot welke resultaten dat leidt. Enthousiast geworden na het lezen of wil je graag meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via Telefoon: +31 (0) 88 276 3000 of E-mail: info@improven.nl

Intravacc is een toegepast wetenschappelijk onderzoekinstituut dat onderzoek doet naar nieuwe vaccins. Intravacc heeft Improven gevraagd te helpen bij de inrichting van een toekomstbestendig, commercieel kostprijsmodel; een gedifferentieerd model dat inzicht geeft in de kosten, prestaties en toegevoegde waarde. Lees hier verder

De regionale omroep van Noord-Brabant informeert via radio, televisie, internet en social media 7 dagen per week de Brabanders. De bestaande back-up infrastructuur en -systemen voor IT- en Mediatechniek zijn verouderd en dienen te worden vervangen. Samen met Omroep Brabant hebben we de aanbesteding voorbereid en uitgevoerd, o.b.v.onze standaard aanbestedingsmethodiek.

Nouryon is wereldwijd marktleider op het gebied van essentiële chemie. De IT-organisatie beheert een portfolio van applicaties, die periodiek aan upgrades onderhevig zijn. Samen met de solution architect & integratiespecialist heeft Improven de voorbereiding en het proces begeleid en met de eindgebruiker getest of de nieuwe functionaliteiten voldoen aan de gestelde eisen. Lees hier verder

Improven heeft geholpen om de HR-dienstverlening binnen de Nationale ombudsman te verbeteren. Dit deden wij door het creëren van bewustzijn en draagvlak. Ook hebben wij ondersteund met het vastleggen, actualiseren en optimaliseren van HR-werkprocessen. We hebben de HR-organisatie hierin geadviseerd en gefacilitereerd. Benieuwd naar onze aanpak & resultaat? Lees hier verder.

ABN AMRO heeft in het kader van digitale transformatie in 2017 het HR-Grid opgericht: een afdeling met meer dan 50 medewerkers die op een agile manier in vijf teams werkt aan de veranderingen die zij op HR- en IT-gebied doorvoeren. Lees hier meer hoe Improven een Data Quality QuickScan uitgevoerd om diverse verbeterslagen en optimalisaties te implementeren.

Facilicom heeft Improven gevraagd te adviseren over het ontwerp van de financiële en control topstructuur, met speciale aandacht voor een benchmark van de financiele functie, een voorstel voor een toekomstbestendige topstructuur (inclusief de internal audit functie) en de oplevering van een roadmap. Lees hier verder voor de aanpak en het resultaat.

Isolectra is een zeer succesvolle en innovatieve handelsonderneming voor producten voor elektrotechniek, industriële automatisering, gebouwbesturing, veiligheid en aanwezigheidsdetectie. In deze markt is innovatie van groot belang, gaat de technologische ontwikkeling snel, is er daardoor altijd kans op nieuwe toetreders en wordt er steeds meer vereist door klanten.

Tennet beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland. Met 23.000 KM hoogspanningsverbindingen zorgt Tennet voor een veilige stroomvoorziening van 41 miljoen eindgebruikers. Improven heeft specifieke processen geoptimaliseerd en direct met een low-code oplossing gedigitaliseerd met als doel beheersing, versnelling en flexibiliteit.

VECOZO is hét digitale communicatiepunt in de zorg en levert een digitale omgeving waarin ketenpartijen administratieve gegevens kunnen uitwisselen.

Binnen de organisatie werken acht scrumteams aan het onderhouden en doorontwikkelen van het platform, op een wijze die getypeerd wordt als Smart Agil.

Lees hier verder...

Facilicom Group is gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vanuit Andrea Sundermeijer| IT Director, de vraag om optimaal inzicht in en grip op de totale IT kosten en onderlinge verrekeningen te krijgen. Cruciaal in een tijd waarin IT-investeringen toenemen en er op business waarde gestuurd moet worden.

FMO Bank versterkt ondernemers bij het bouwen van een betere wereld door leningen en investeringen te verstrekken die de economische groei bevordert in ontwikkelingslanden. Improven heeft een nulmeting & volwassenheidsscan uitgevoerd, en verdere ontwikkelingen van de Project & Portfoliomanagement en PMO in een roadmap weergegeven.

Natuurmonumenten is een organisatie waar de inkomsten- en uitgavenstroom niet aan elkaar gekoppeld zijn. De inkomsten worden veelal gegenereerd vanuit hun leden, terwijl de uitgaven worden gedaan voor beheer van de natuurgebieden. Improven heeft Natuurmonumenten geholpen met de ontwikkeling van een datamodel en de bouw van een meerjarig financieel sturingsmodel.

De FNV is de grootste vakbond van Nederland. De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten bonden met in totaal ruim 1 miljoen leden. Improven is gevraagd de FNV te faciliteren met een op maat gemaakte training Pragmatisch Projectmanagement inclusief een workshop Lego Serious Play !

Facilicom heeft Improven gevraagd haar te helpen en te begeleiden bij de integratie van 2 BV’s, de opzet van Business Control en de aansluiting van werkzaamheden op het Shared Servce Centre (SSC). Voor dit vraagstuk heeft Improven samengewerkt met Niels Batstra die aan de rol van Finance Director Transitie & Integratie bij Facilicom Solutions invulling heeft gegeven.

FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is met ruim 1 miljoen leden de grootste vakbond van Nederland. FNV komt op voor de belangen van leden die werken, willen werken of hebben gewerkt. Improven heeft FNV, binnen de domeinen P&O, collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging en ondersteunende diensten, met de procesoptimalisatie begeleid.

Het programma DWS betreft samenwerking tussen Politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de Justitiële Informatiedient. DWA is een deelprogramma van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) en draagt zorg voor digitale samenwerking in de keten. Improven heeft de programmaleiding een beeld gegeven over de voortgang van de digitalisering van de strafrechtketen!

De directie van AVROTROS stelde zich ten doel het risicomanagement te verbeteren en formaliseren. Improven is gevraagd AVROTROS hierbij te ondersteunen en begeleiden om aantoonbaar zowel pragmatisch als transparant in control zijn op de relevante strategische-, operationele-, financiële- en compliance risico’s en uitdagingen.

PLUS Retail besteedde veel tijd en aandacht aan het voorbereiden, verzamelen, aanpassen en analyseren van haar financiële data voor de vierwekelijkse rapportages voor het senior management en de directie.

Het toenemende aantal vragen en informatieverzoeken zorgde hierdoor voor een toenemende druk op het group reporting team.

Boskalis heeft ruim 100 jaar ervaring in waterbouw, kustbescherming en landaanwinning. Het hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht en ze hebben een uitgebreid kantorennetwerk verspreid over de hele wereld. Boskalis wilde graag een resource planning systeem aanschaffen (ook wel Pool planning). Hiervoor moest een selectie traject worden uitgevoerd.

Improven is gevraagd om een analyse uit te voeren naar de effectiviteit en efficiëntie van het Accounts Payable proces van Boskalis. De analyse geeft verbetermaatregelen welke noodzakelijk zijn en hoe deze uit te voeren. Onderdeel van de analyse is het vergelijken van uitkomsten aan de hand van gedetailleerde benchmark gegevens.

Deze klant (30.000 medewerkers, 15 landen) wilde een volgende stap zetten in de automatisering van talent management processen. Het huidige HR-landschap was verouderd, er werden verschillende applicaties van verschillende leveranciers gebruikt voor recruitment, learning, succession management, performance & compensation.

Tot voor kort verzamelde, consolideerde en rapporteerde Anthony Veder haar financiële prestaties over de activiteiten in Excel. Dit leidde vaak achteraf tot aanpassingen. Het hele proces van begin tot eind was erg tijdrovend en miste de nodige automatische controles om de integriteit van de financiële gegevens te waarborgen.

Improven sprak met Carolien Dorreman (Compliance Officer en Risico Manager binnen EOC) over de impact en risico’s m.b.t. de privacy wet- en regelgeving, in het bijzonder de destijds net in werking getreden wet datalekken. EOC wil op korte termijn inzicht in de risico’s en mitigerende maatregelen. Vervolgens dienen de belangrijkste maatregelen te worden geïmplementeerd.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies

Improven B.V. maakt op deze website gebruik van functionele -, analytische - en advertisingcookies. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze website analyseren en kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Door gebruik te blijven maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door uw standaard browserinstellingen hierop aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.