Royal Schiphol Group

Royal Schiphol Group is een luchthavenonderneming en speelt een belangrijke maatschappelijke en economische rol. De groep is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, en heeft een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. Haar ambitie: de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld creëren.

Amsterdam Airport Schiphol is een van de best verbonden luchthavens ter wereld en verzorgt rechtstreekse verbindingen naar 316 internationale bestemmingen. Royal Schiphol Group heeft een gemiddelde omzet van € 1,5 miljard en er werken ruim 2500 medewerkers.

Onze aanpak

Eind 2018 is het Digital Finance Program (DFP) gestart binnen de afdelingen Finance, Inkoop en IT. Een strategisch programma dat Schiphol Royal Group helpt met het realiseren van de Finance Visie 2025. Namelijk: een nieuwe gestandaardiseerde manier van werken, het simplificeren en automatiseren van end-to-end processen in een cloud-based systeem. Het programma realiseert een toekomstbestendig platform waarbij de rol van Finance meer gericht is op het creëren van inzicht uit data. De verouderde ‘on premise’ systemen vervangen we door toekomstige Cloud oplossingen: Oracle ERP Cloud, OneStream EPM (planning, budgetting & financial consolidation) en Gotransverse (billing & subscription). De afgelopen drie jaar ondersteunt Improven Royal Schiphol Group met meerdere mensen in verschillende rollen op de volgende onderdelen:

  • Programma Management: verantwoordelijk voor het opleveren van DFP door het aansturen van het programmateam en IT-leveranciers en senior stakeholder management.
  • PMO: het opzetten van de Project Management Office (PMO) om het programma zo goed mogelijk te ondersteunen en van informatie te voorzien. Denk hierbij aan het opzetten van de programma governance en structuur, het voorbereiden van stuurgroep vergaderingen, het bijhouden van (mijlpalen)planning en het monitoren van acties, issues en risico’s.
  • Verandermanagement: het opstellen van business impact assessments en transitieplannen om de eindgebruikers zo goed mogelijk door de verandering te begeleiden, het stroomlijnen van de interne en externe communicatie, de coördinatie van trainingen, het opzetten van een business support model na go live, het verzamelen van lessons learned en organiseren van retrospectives.
  • Integraties: het coördineren van de integraties tussen verschillende systemen ten behoeve van de implementatie van Oracle Cloud.
  • Data migratie: het coördineren van de migratie van data vanuit verschillende systemen ten behoeve van de implementatie van Gotransverse.

Resultaat

In 2020 zijn Oracle ERP Cloud en OneStream EPM succesvol live gegaan.

Voor de implementatie van Gotransverse is voor een gefaseerde aanpak gekozen en is op dit moment voor een groot deel live. Naar verwachting wordt het Digital Finance Program in 2022 in zijn geheel afgerond. Het programma heeft met deze toekomstbestendige systemen een basis gelegd voor verdere optimalisaties, zoals robotics, artificial intelligence en process mining.

De nieuwe systemen worden door bijna alle 2500 medewerkers van Schiphol Group gebruikt, wat de impact enorm maakt. Door  transparante communicatie, aandacht voor de eindgebruikers en het constant verzamelen van feedback en daarop bijsturen zijn we in staat geweest de verandering op een succesvolle manier te implementeren bij Schiphol Group.