Intravacc

Intravacc is een toegepast wetenschappelijk onderzoekinstituut dat onderzoek doet naar nieuwe vaccins. Door Intravacc worden veelbelovende ideeën uit de wetenschap beschermd en verder geholpen op het pad naar vaccins, die waardevol zijn voor zowel de volksgezondheid als het bedrijfsleven. Ook wordt door Intravacc de beschikbare kennis op het gebied van vaccinontwikkeling en -productie ingezet om R&D opdrachten voor klanten uit te voeren. Het instituut rekent zowel de (inter)nationale overheid als bedrijven, onder andere binnen de innovatieve farmaceutische industrie, tot haar klanten.In Nederland wordt de ontwikkeling van vaccins, net als de ontwikkeling van medicijnen, in principe overgelaten aan de vrije markt. Sinds 2013 zijn de publieke adviserende vaccintaken ondergebracht bij het RIVM. De activiteiten op het gebied van nieuwe en verbeterde vaccins en alternatieve toedieningsvormen (de Research & Development functie) zijn ondergebracht bij Intravacc. Intravacc overbrugt met translationeel onderzoek het gat tussen vaccinconcepten en -ideeën, en de uiteindelijke commercialisatie en grootschalige productie van vaccins. Intravacc is een apart, tijdelijk, organisatieonderdeel van VWS, waarvan VWS vanaf de start voornemens was het op termijn te privatiseren.

“Door het model kan Intravacc naast een direct kostprijs tarief (o.b.v. salariskosten), een integraal kostprijstarief per tariefgroep én de benodigde marge voor break-even bepalen”

Onze aanpak

Bij Intravacc werken vakspecialisten die te allen tijde willen excelleren en op hun vakgebied de juiste producten, kwaliteit en oplossingen leveren. Een prachtig doel. Maar in het licht van de beoogde privatisering is een waardebepaling en daarmee het inzicht in de huidige kostprijsstructuur, essentieel. Wat kost een vaccin en hoe is deze prijs opgebouwd? De gebruikte sturingsmethodiek ging uit van een integraal tarief en was gebaseerd op beschikbaar overheidsbudget. Intravacc heeft Improven gevraagd te helpen bij de inrichting van een toekomstbestendig, commercieel kostprijsmodel; een gedifferentieerd model dat inzicht geeft in de kosten, prestaties en toegevoegde waarde. Enerzijds ter voorbereiding op de privatisering en anderzijds omdat de organisatie het ook zelf van groot belang vindt hier optimaal op te sturen.

Belangrijke start was het creëren van besef en het waar mogelijk vergroten van de betrokkenheid onder de medewerkers. Deze betrokkenheid was zichtbaar groot. Dit hielp enorm om tijdens de verschillende interactieve workshopsessies, waarin we aan een grote delegatie van Intravacc, de fundamentele keuzes van een kostprijsmodel hebben voorgelegd.

Resultaat

Met het team bespraken we de consequenties van de keuzemogelijkheden en gezamenlijk kwamen we tot een goede oplossing om beter te sturen.Wij hebben keuzes gemaakt op basis van inzicht in o.a.:

  • de kosten per specialist, afhankelijk van ervaringsniveau, functie, afdeling en bruto salarisschalen; hieruit vloeiden vijf kostengroepen voort
  • de wijze van doorrekening van offertes en projectbegrotingen
  • overheadkosten, o.a. gebruik van intern projectmanagement, sales, marketing e.a.

Hieruit ontstond het design en de ontwikkeling van een geautomatiseerd kostprijsmodel gebaseerd op een andere denkwijze, zodanig dat kostprijzen met slechts enkele handelingen tot stand komen. Ook biedt de nieuwe methodiek de mogelijkheid om eenvoudig periodieke updates als jaarlijkse indexaties, veranderende wet- en regelgeving etc. door te voeren. Door het model kan Intravacc naast een direct kostprijs tarief (o.b.v. salariskosten), een integraal kostprijstarief per tariefgroep én de benodigde marge voor break-even bepalen.Wij zijn trots en blij dat wij Intravacc, een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, mochten helpen bij deze belangrijke ontwikkeling.

Financial Leadership Finance projecten

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 53 54 16 93 Oscar van Leeuwen