IT Risk

Klantcases Klanten DIENSTEN

Inzicht in jouw IT-risico’s

Het belang van betrouwbare, robuuste en continu beschikbare IT-middelen en betrouwbare managementinformatie neemt steeds verder toe. In steeds meer bedrijfsconcepten is de rol van IT gewijzigd, van ondersteunend naar onderscheidend en waardecreërend. Optimale inzet van applicaties, data en IT-infrastructuur bepaalt mede de strijd tussen winst en verlies.

Veel organisaties zijn voor hun bedrijfsmodel zelfs volledig afhankelijk van de continue beschikbaarheid en betrouwbare werking van informatiesystemen en onderliggende technologieën. In dit veranderde landschap is het cruciaal om de risico’s rondom de inzet van IT-middelen te kennen en te beheersen.

Om te voorkomen dat de afhankelijkheid van IT niet goed wordt beheerst en een incident snel leidt tot lange systeemuitval of andere ongewenste gevolgen, zoals onbetrouwbare gegevensverwerking, onbetrouwbare informatie of overtreding van wet- en regelgeving, is het van belang te zorgen dat:

 • De kans op incidenten wordt beperkt (preventie);
 • Mogelijke incidenten zo snel mogelijk worden ontdekt (detectie);
 • De gevolgen / gevolgschade worden beperkt (actie);
 • Relevante stakeholders worden ingelicht en /of betrokken (communicatie).

Improven ondersteunt organisaties de aan de IT en de informatievoorziening gerelateerde risico’s op een adequate, pragmatische en werkzame wijze inzichtelijk en beheerst te krijgen, zodat de IT op betrouwbare wijze toegevoegde waarde levert aan de organisatiedoelstellingen.

Improven ondersteunt jouw onderneming bij

 • Het uitvoeren van IT Risk Assessments en IT-audits;
 • Het opstellen en implementeren van IT Control Frameworks;
 • Het uitvoeren van Third Party Assurance / TPM / RTA-onderzoeken (o.a. ISAE3402/3000), zowel binnen jouw organisatie als bij jouw leveranciers;
 • Het inrichten van IT-beheerprocessen en IT-control procedures (ITIL, Cobit);
 • Het inrichten van Business Continuity Management en Information Security Risk Management;
 • Het vormgeven van informatiebeveiliging (van opstellen beleid tot implementatie);
 • De analyse en implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Bewustwording van medewerkers en management (waaronder soft controls);
 • Beveiliging een onderdeel maken van de reguliere bedrijfsvoering;
 • Het implementeren van informatiebeveiligingsstandaarden, zoals ISO27001, ISO27002;

Uw organisatiebeveiliging geborgd!

In onze visie is informatiebeveiliging niet alleen voer voor uw ICT-organisatie, maar hoort het juist ook tot de taken en verantwoordelijkheden van het hele management en alle medewerkers. Daarbij gaat het niet om het hermetisch afsluiten van systemen, maar om afgewogen risico’s en werkbare beveiligingsmaatregelen. De ervaring leert dat het overgrote deel van de informatiebeveiligingsincidenten kon worden voorkomen met relatief eenvoudige beheersingsmaatregelen. Het overgrote deel van de aanvallen is niet hoogtechnologisch, maar betreft juist organisatorische gaten in de beveiliging. Een goede basis voor informatiebeveiliging is daarom:

 • Voldoende kennis en bewustzijn van medewerkers en management;
 • Een informatiebeveiligingsorganisatie die geborgd is bij het topmanagement;
 • Beveiligingsmaatregelen als normaal onderdeel van het dagelijkse werk;
 • Informatiebeveiliging die continu gemonitord en onderhouden wordt.

Jouw resultaten

 • Beheerste en betrouwbare IT-organisatie en -processen;
 • Transparant inzicht in jouw beheersing en verbeterpotentieel;
 • Transparant inzicht in de kwaliteit van jouw leveranciers;
 • Verantwoordingsinformatie naar jouw management en interne en externe toezichthouders en klanten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta