Klik hier voor informatie over Data Excellence

Organisatie groenten en fruit

Bij een organisatie die al meer dan 50 jaar verse grondstoffen tot panklare groentes, bewerkt fruit en maaltijdsalades verwerkt heeft IMPROVEN de Data Quality Quickscan uitgevoerd. De organisatie levert o.a. aan supermarkten, fastfoodketens, groothandelaren en cateringbedrijven. Om goed te kunnen samenwerken met alle ketenpartners is het zaak dat datakwaliteit van hoog niveau is. Deze organisatie heeft IMPROVEN gevraagd om de volwassenheid van masterdata te meten door middel van de Data Quality Quickscan.

Onze aanpak

De Data Quality QuickScan van IMPROVEN signaleert verbeteracties ten aanzien van de huidige data definities, data governance, applicatielandschap, data awareness en dataprocessen. Figuur 1 illustreert deze vijf pijlers, waarbij de mate van volwassenheid het niveau van de datakwaliteit bepaalt. Deze onderdelen zijn getoetst voor de geselecteerde datadomeinen middels het analyseren van interne documentatie, het voeren van interviews met proceseigenaren en het analyseren van de data.

Figuur 1

Resultaat

Uit de Data Quality Quickscan bleek dat verbeterslagen mogelijk waren op het gebied van data governance en dataprocessen. Op het gebied van data governance zijn verbeteringen gesignaleerd in de communicatie en afstemming tussen afdelingen, impact van de activiteiten later in de keten en data-eigenaarschap.

Op het gebied van dataprocessen zijn verbeteringen gesignaleerd in de automatisering en de invoering van de data. Door handmatig werk en meermaals invoeren van bepaalde data vergroot het risico op  verkeerde data entry en discrepanties tussen systemen.

De bevindingen van de Data Quality Quickscan zijn door IMPROVEN uitgewerkt in  een concreet adviesdocument met de gehele analyse van het Data Management Framework. Daarnaast heeft IMPROVEN  een roadmap uitgetekend met een prioritering van de verbeteractiviteiten.