FNV

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) had de wens om als grootste vakbond en fusieorganisatie van Nederland zowel haar primaire als ondersteunende processen te uniformeren, te professionaliseren en te integreren vanuit het uitgangspunt van ‘operational excellence’.  Doel was een efficiëntere, innovatievere, beheerste en meer klantgerichte organisatie te zijn.

Onze aanpak

Om de klantwens te realiseren heeft IMPROVEN met de inzet van een projectleider en meerdere consultants FNV ondersteund bij de uitvoer van verschillende projectactiviteiten rondom de procesoptimalisatie van de P&O processen. Hierbij waren de volgende P&O ketenprocessen ‘in scope’:

 • Organisatie & Formatie (O&F)
 • Vacaturestelling
 • Werving & Selectie
 • Indiensttreding (incl. onboarding)
 • Registratie externen (incl. onboarding)
 • Mutaties (werkgeversmutaties)
 • Declaraties
 • Uitdienst (incl. offboarding)

 Ten eerste zijn de inrichtingsprincipes/-uitgangspunten bepaald voor de P&O ketenprocessen op basis van ‘operational excellence’, als vertrekpunt voor verdere proces- en systeeminrichting. Ten tweede hebben wij bijgedragen aan het verbeteren en inrichten van efficiënte, innovatieve en toekomstbestendige P&O ketenprocessen (In-, Door- en Uitstroom) als basis voor een latere systeeminrichting. Vervolgens is het prestatie- en procesmanagement geoptimaliseerd door introductie van een self-service concept (ESS/MSS: Employee Self-Services/Management Self-Services). Tot slot heeft de realisatie van een ‘control framework’ de basis gelegd voor een goede risicobeheersing en is het formatiekader/-beheer in de vorm van beleidsuitgangspunten en inrichtingscriteria voor formatie-, bezettings- en budgetbeheer en bijbehorende informatievoorziening ontwikkeld en geïmplementeerd.​

Resultaat

IMPROVEN heeft bijgedragen aan de klantwens van de FNV om toekomstbestendige P&O ketenprocessen te realiseren, die zoveel mogelijk aansluiten op de gestandaardiseerde, gestroomlijnde en geautomatiseerde HR-processen op basis van een self-service concept (ESS/MSS) zonder klantspecifieke elementen uit het oog te verliezen. Op deze wijze is een basis gelegd om medewerkers en managers van FNV in staat te stellen via een self-service portaal veel HR-zaken zelf op elk gewenst moment te kunnen regelen. Met deze aanpak droeg IMPROVEN bij aan drie belangrijke doelstellingen van de klant:

 • Vastgelegde efficiënte, innovatieve en toekomstbestendige P&O ketenprocessen op basis van ‘operational excellence’ als basis voor een latere systeemkeuze en proces- en systeeminrichting;
 • Opgesteld ‘control framework’ als basis voor een goede risicobeheersing van de P&O ketenprocessen; en
 • Opgesteld formatiekader/-beheer in de vorm van beleidsuitgangspunten en inrichtingscriteria voor formatie-, bezettings- en budgetbeheer als basis voor een latere systeeminrichting.