PMO & Project Control

Klantcases Klanten DIEnsten

Met een goed functionerend PMO krijgen organisaties grip op hun projecten en programma’s en zijn ze in staat snel, flexibel en goed onderbouwd beslissingen te nemen over de keuze en realisatie van projecten. Er bestaat echter geen ‘one size fits all’ PMO. Een organisatie zal een keuze moeten maken uit een breed scala aan mogelijkheden (centraal of decentraal, groot of klein, virtueel of fysiek), waarbij elk type zijn eigen voor- en nadelen heeft.

PMO of CPMO

IMPROVEN onderscheidt twee hoofdtypes van PMO’s, namelijk het PMO en CPMO. Het verschil tussen deze types is, dat het PMO acteert op project- en programmaniveau, terwijl het CPMO zich focust op de beheersing van de projectportfolio. Een PMO faciliteert projectmanagers en projectteams in het succesvol uitvoeren van projecten en heeft vaak een faciliterende en registrerende of administratieve rol. Een CPMO focust zich op de projectportfolio en op de prioritering van de onderliggende projecten. Door zijn unieke positionering binnen een organisatie is een CPMO uitermate geschikt om te waarborgen dat projecten, programma’s en portfolio’s waarde (blijven) toevoegen aan de organisatie, binnen het kader van de strategische doelstellingen. In organisaties waar er sprake is van een (hybride) projectportfolio is dan ook steeds vaker een verschuiving zichtbaar van PMO naar CPMO.

Project Control

Het is zowel voor individuele projectmanagers als ook voor hele organisaties lastig om de controle te behouden over projecten en de projectportfolio, zeker wanneer er sprake is van een hoge mate van complexiteit. De standaard reactie is om iemand met financiële kennis te laten aansluiten bij een projectteam. In de praktijk betekent dit al gauw dat er een financial controller aansluit bij een project. Het ‘in control’ brengen van het project wordt dan vaak naast de reguliere lijntaken opgepakt.

De complexiteit van dit soort projecten vraagt volgens IMPROVEN echter om een toegewijde project control functie. Een financiële stuurman of -vrouw die niet alleen de juiste vaardigheden heeft, maar die ook een duidelijke visie heeft op hoe dit soort projecten in control gebracht kunnen worden. Een persoon die de projectmanager in staat stelt om het project financieel te beheersen, scenario’s te schetsen en de juiste keuzes te maken om de projectresultaten te realiseren.

IMPROVEN helpt bestaande en nieuwe klanten bij het implementeren, professionaliseren en invullen van zowel PMO’s, CPMO’s en project control voor de beheersing van projecten, programma’s en projectportfolio’s. Wij hebben onder andere de volgende organisatie geholpen: Heineken, Merem, FNV, Pro Persona GGZ, Levarht, Vialis, Gemeente Amstelveen, AkzoNobel.

Voor meer vragen of informatie over dit onderwerp

+31 6 12 99 95 75 Maarten van Weeghel