Internal Audit

Klantcases Klanten diensten

Inzicht in jouw beheersing en verbeterpotentieel

Hoe weet je of de bedrijfsvoering van jouw organisatie werkt zoals deze zou moeten werken? Hoe weet je of jouw organisatie ‘in control’ is en compliant is aan wet- en regelgeving? Hoe weet je of jouw processen de realisatie van jouw organisatiedoelstellingen echt ondersteunen?

Voortdurend verbeteren en bewezen ‘in control’ zijn en blijven is een belangrijke voorwaarde voor succes en continuïteit van organisaties. Inzicht is nodig in de risico’s van jouw organisatie en processen om deze effectief en transparant te kunnen managen, compliant te kunnen zijn aan interne en externe wet- en regelgeving en effectief gebruik te kunnen maken van het verbetervermogen.

Met internal audits verkrijg je het benodigde inzicht in de beheersing, compliance en het verbetervermogen. Interne audits geven meerwaarde door aanvullende zekerheid, advies en sturing voor jouw organisatie. In onze visie moet de internal auditor niet alleen signaleren en oordelen over (rest)risico’s, maar met name ook proactief adviseren inzake het beheersbaar maken van die risico’s. Van de auditor wordt expliciet verwacht dat deze meerwaarde toevoegt aan jouw organisatie en de realisatie van jouw organisatiedoelen: van het beschermen van waarde tot de ontwikkeling van waarde.

Improven biedt doordachte en pragmatische oplossingen voor Internal Audit, van het inrichten van de internal auditfunctie (IAF) tot aan het uitvoeren van internal audits. Jouw proces van waarde creatie en doelrealisatie wordt versterkt als interne audits een onlosmakelijk onderdeel vormen van jouw bedrijfsvoering.

Improven ondersteunt jou bij:

 • Het vormgeven en inrichten van de Internal Audit Functie (IAF) volgens internationaal erkende IIA-standaarden en conform vereisten DNB;
 • Het uitvoeren van operational, financial, proces, compliance en IT audits;
 • Het uitvoeren van doel- en rechtmatigheidsonderzoeken;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses en organisatie- en procesdoorlichting;
 • Het uitvoeren van soft controls audits: welke factoren beïnvloeden het gedrag en daarmee de beheersing binnen de organisatie;
 • Het uitvoeren audits ter voorbereiding op externe certificering (w.o. ISAE3402);
 • Co-sourcing van Internal Audit Functie / Internal Audit Services;
 • Het inrichten, implementeren en beoordelen van Internal Control Frameworks;
 • Het begeleiden van de IAF door middel van training, coaching en kennis.

Jouw resultaten

 • Effectieve Internal Audit Functie, passend bij omvang en complexiteit van jouw organisatie;
 • Transparant inzicht in jouw beheersing en verbeterpotentieel;
 • Verantwoordingsinformatie naar jouw management en interne en externe toezichthouders.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta