ESG

Environmental, Social en Governance

Klantcases

Waardecreatie – IMPROVEN helpt organisaties bij het opstellen van ESG  strategie en KPI’s

Een bedrijfsstrategie waarin de Environment, Social en Governance (ESG) volledig zijn ingebed helpt om meervoudige waarde te creëren. Strategie gaat om het maken keuzes om bepaalde (gekozen) doelen (en prioriteiten) te realiseren; en het toekennen van middelen (capaciteit en geld). Een pragmatische manier om ESG strategie op te zetten is via een OGSM. Het voordeel van de OGSM methode is dat niet meer doelen en strategieën kunnen worden uitgewerkt dan op één A4 passen. Waardoor focus ontstaat en prioriteiten kunnen worden gesteld.​

Sustainability consulting

Improven helpt organisaties om op pragmatische wijze een ESG strategie op te stellen door onder andere te helpen bij het:

Uitvoeren ‘gap’ analyse/nulmeting

Improven helpt organisaties om ESG factoren te implementeren binnen een organisatie. Welke ESG factoren zijn van belang en hoe kan daar uiting aan worden gegeven in de bedrijfsstrategie. 

Opstellen doelstelling en beleidskaders ESG

Naast de strategie is het belangrijk om concrete doelstellingen en daaraan gerelateerde beleidskaders op het gebied van ESG te hebben. Je wilt iets met ESG, maar wat is een realistische doelstelling? Waar wil je staan over vijf jaar? Improven helpt met het opstellen van doelstellingen en beleidskaders.

Vaststellen ESG KPI’s en KRI’s 

Meten is weten. KPI’ en KRI’s op het gebied van ESG helpen om inzicht te krijgen in de vooruitgang en een focuspunt op te hebben om op te sturen. CO2-reductie, maar hoeveel? Ten opzichte van welk jaar? Maar hoe bepaal je KPI’s op minder meetbare factoren zoals sociale factoren. Improven helpt om heldere KPI’s en KRI’s te formuleren en een duidelijke strategie om daar naartoe te werken.

Uitvoeren ESG-risicoanalyses

In hoeverre zijn de ESG factoren als succesvol geïntegreerd in de bedrijfsstrategie? Welke risico’s gerelateerd aan ESG zijn relevant voor jullie onderneming en hebben jullie als in zicht? Improven helpt bij het uitvoeren van een ESG-risicoanalyse om te bepalen welke ESG-risico’s van belang zijn voor de organisatie en in hoeverre deze al zijn ingebed in de strategie? 

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta