Digitale Transformatie

Klantcases Klanten Diensten

Digitale transformatie

Als organisatie sta je voor een steeds sneller veranderende omgeving en klantwensen. Dit vraagt om een organisatie die de juiste balans heeft gevonden tussen stabiliteit en wendbaarheid en daarmee snel kan inspelen op veranderingen. Zo blijf je ook in de toekomst van betekenis voor jouw klanten, medewerkers en de markt. Het realiseren van wendbaarheid om zo technologische veranderingen snel te kunnen adopteren en om te zetten in kansen, noemen wij binnen IMPROVEN digitale transformatie.

Maar wat is de weg er naartoe en welke stappen zet je eerst? Hoe zet je de digitale strategie om in concrete versnelling & verbetering? En hoe maak je met digitaal leiderschap, bevlogen mensen en een gerichte strategie de daadwerkelijke transformatie?

Nieuws

Onze visie

Bij IMPROVEN begint digitale transformatie met verbinding. Verbinding met de klant, de collega’s en de markt. Wij begeleiden organisaties in hun ambitie op het gebied van digitalisering. Binnen Improven zien wij digitale transformaties als belangrijke stap om voor nu en later relevant te zijn voor jouw klanten. Als partner staan wij naast onze klanten en kijken wij mee naar hun toekomst. Hoe blijven we wendbaar, hoe blijven kosten beheersbaar en hoé zorg je dat je de concurrentie voor blijft? Maar ook hoe blijf je aantrekkelijk voor je werknemers. Deze vragen beantwoorden we graag samen met jou!

Digitaal kompas

Digitaal Kompas

IMPROVEN gebruikt het ‘Digitaal kompas’ om jouw wezenlijke vragen te adresseren rondom de ontwikkeling en implementatie van digitale transformaties. Door gebruik te maken van het digitaal kompas,
krijg je als organisatie inzicht in waar je op dit moment staat en de kansen die het oplevert. Dit helpt je in het maken van de juiste keuzes om te groeien in de richting die past bij de organisatie. Het digitaal kompas geeft richting aan jouw digitale transformatie!

Digitale transformatie is in de eerste plaats een business transformatie. Verandering heeft pas echt impact, als je het aanstuurt vanuit samenhang tussen initiatieven. Door aandacht te hebben voor alle vier de business drivers (Organisatie, Mens, Data & Technologie) en ze vanuit verbinding te bekijken, haal je maximale business waarde uit je Digitale Transformatie.

Meer vragen over digitale transformatie? Neem contact op met Justa de Graaff

+31 6 51 19 73 59 Justa de Graaff