ESG

Environmental, Social en Governance

Klantcases

Implementatie – IMPROVEN helpt organisaties bij het doorvertalen van  strategie naar operationele processen

Hoe wordt de duurzaamheidsmissie en visie naar concrete resultaten vertaald? Hoe worden de ESG thema’s in een organisatie brede duurzaamheidsstrategie verankerd?

Improven helpt organisaties bij het vertalen van ESG-strategie naar operationele processen. Denk hierbij aan:

Opstellen van meetbare doelstellingen voor milieuprestaties die voortkomen uit regel en wetgeving

Improven helpt met het bepalen en ontwikkelen van meetbare KPI’s en het implementeren van een monitoringssysteem om de voortgang te volgen. Welke elementen komen terug in scope 1, 2 en 3 emissie-impact en emissiereductie doelstellingen? Welk framework hanteert de organisatie voor prestatiemeting? 

Het integreren van ESG-criteria in het inkoopproces

Wij hebben veel ervaring in de selectie en implementatie van systemen en hebben hier ook een duurzaamheidcriterium aan gekoppeld. Improven helpt bij het identificeren van leveranciers die voldoen aan deze normen en het opzetten van een beoordelingssysteem om duurzame leveranciers te selecteren die ESG-waarden hebben geïntegreerd.

Het implementeren van training en bewustwordingsprogramma’s voor werknemers

We zijn ervaren met het ontwikkelen van trainingsmodules en worksshops om werknemers bewuster te maken van ESG- dit zijn immers de drijvende krachten om de nieuwe strategie tot een succes te maken.

Het opzetten van een PMO voor ESG- en duurzaamheidsprojecten

We hebben veel ervaring met het inrichten van een PMO-structuur voor complexe programma’s en projecten. Dit kunnen we vertalen naar het specifiek beheren en coördineren van ESG strategie in uw organisatie bedrijf.

Een PMO is dan een centraal punt voor het plannen, uitvoeren en monitoren van ESG-projecten, waarbij een gestroomlijnde implementatie van de strategie verzekerd is.

Het opzetten van rapportage- en transparantieprocessen

Improven kan helpen bij het opstellen van ESG-rapporten en initiatieven, zoals het publiceren van duurzaamheidsdoelstellingen en prestaties. Dit doen we namelijk ook naar onze eigen stakeholders toe.

Het zorgt ervoor dat je bedrijf verantwoording aflegt aan zijn stakeholders en de bredere samenleving.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta