Manpowergroup Talent Solutions TAPFIN

Manpowergroup Talent Solutions TAPFIN (MPG TAPFIN) is ingekocht door UPS Small Package, een internationale logistieke dienstverlener om voor Nederland de strategische personeelsplanning inclusief kostenbesparingen te realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een procesoptimalisatie en systeemimplementatie plaatsvindt.

Onze aanpak

Om de klantwens te realiseren heeft Joanneke Buizer van IMPROVEN als projectleider en inhoudelijk expert de huidige processen in kaart gebracht en een SOLL situatie uitgetekend. Daarnaast is er een kostenbesparingsprogramma opgesteld, waarin de organisatie zowel cost savings, als cost avoidance kan realiseren.
Vervolgens zijn deze processen vastgelegd in een requirement document voor de systeeminrichting. Het van origine Engelse systeem is aangepast naar de Nederlandse standaard en wetgeving en het nieuwe proces is hierin opgenomen.
Het stakeholderveld bestond uit diverse partijen: MPG TAPFIN, UPS, de uitzendbureaus en de uitzendkrachten. Vanuit diverse hoeken was er veel weerstand op deze verandering. Joanneke heeft hiervoor een changemanagement plan opgesteld en uitgevoerd in verbinding met de stakeholders.
Na het ontwikkelen en geven van diverse trainingen en na zorgvuldige overdracht naar de business is het project afgerond.

Resultaat

Joanneke Buizer van IMPROVEN heeft MPG TAPFIN in staat gesteld om de planning van alle inhuurkrachten van UPS Small Package op alle vestigingen in Nederland via één loket te organiseren. Dit leidt voor beide partijen tot een efficiënter, inzichtelijker en gestandaardiseerd proces. Dit proces wordt ondersteund door dasboarding en rapportages om doorontwikkeling en sturing mogelijk te maken.

Met deze aanpak is bijgedragen aan drie belangrijke doelstellingen van de klant:

  • Vastgelegde efficiënte, gestandaardiseerde processen
  • Opgesteld ‘cost control’ programma met een waarde van €800.000 per jaar
  • Geïmplementeerd WMS (Workforce Management Systeem) met inrichtingsdocumentatie