De doelstelling van risicomanagement is het inzichtelijk en beheersbaar maken van de risico’s binnen alle lagen van uw organisatie – van medewerker tot systeem tot proces. Op basis hiervan maakt u een afweging tussen risico, rendement en risicobereidheid die voorspelbare waarde creëert bij het behalen van de strategische doelstellingen. In onze visie op organisatierisico’s spelen voor de inrichting van Governance, Audit, Risk & Compliance drie thema’s een hoofdrol: (1) verdienmodellen, (2) aantoonbare beheersing en (3) cultuur, leiderschap en gedrag.

Het team van Business Risk Services van Improven gelooft in een goede mix van ‘hard’ en ‘soft’ (behavioral) controls die samen zorgen voor het juiste gedragsaspect in de beheersing van organisatierisico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving en vooral het nastreven van de strategische doelstellingen van uw organisatie. Wij bieden u hiervoor een breed palet van producten en diensten die zijn gebaseerd op diverse specialistische expertises én die wij organisatie specifiek maken: u kunt van ons verwachten dat wij maatwerk leveren op basis van best practices die passen bij uw sector, organisatiestructuur en –cultuur.

Integraal Risk Management

Inzicht creëren in en beheersen van risico’s op verschillende niveaus.

Internal Audit

Uitvoeren interne audits en vormgeven/invullen interne audit functie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta