Verandermanagement

 

Klantcases Klanten Diensten

Organisaties ontwikkelen zich continu om te blijven voldoen aan de behoefte van klanten, de concurrentie voor te blijven, in te spelen op innovaties of veranderende wet- en regelgeving.  Als verandering de enige constante is, waarom slagen zoveel organisatieveranderingen niet?

In een verandering ligt vaak de nadruk op processen en producten van een organisatie en minder op cultuur en het gedrag van medewerkers. Het vermindert de kans van slagen als er geen bereidheid is tot verandering, omdat medewerkers de urgentie niet voelen, te weinig commitment is vanuit de organisatie of te weinig aandacht is geweest voor het creëren van draagvlak.

In alle projecten die wij doen komt verandering voor, of het nu gaat om een systeemselectie, procesoptimalisatie of een implementatie van strategisch risicomanagement. Wij geloven dat succes ligt in een planmatige en tegelijkertijd flexibele aanpak waar ruimte is voor leren en verbeteren én waar aandacht is voor de gedragsverandering.

Hard & zacht

Pragmatisch Verandermanagement brengt methodieken op het gebied van projectmanagement en gedragsverandering samen. Het is daarmee een verrijking op onze eigen methodiek Pragmatisch Projectmanagement. Het framework bestaat uit twee stromen: de ‘harde’ bovenstroom gericht op projectactiviteiten, de ‘zachte’ onderstroom gefocust op gedragsverandering. De systematische, projectmatige aanpak zorgt voor structuur en helderheid. Het cyclisch werken stelt je in staat om in te spelen op een veranderende omgeving. Het samenbrengen van de projectmatige en zachte menselijke kant vergroot de slagingskans van jouw projecten enorm. Het model is hiermee ook toepasbaar in verschillende type organisaties en projecten.

Toolkit voor verandering

De consultants van Improven beschikken over een uitgebreide Toolkit en Implementatieboek, met nadere uitleg over de toepasbaarheid van het Pragmatisch Verandermanagement Framework inclusief interventies en templates.

Geïnteresseerd? Wij delen onze materialen en gedachtegoed op verandermanagement graag met onze klanten!

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 22 04 25 88 Maud Bruijs