Omroep Brabant

Omroep Brabant is de regionale omroep voor de provincie Noord Brabant en telt ruim 230 medewerkers. De hoofdstudio staat op het Science Park Eindhoven in Son. Daarnaast kent de omroep een vestiging in Breda en is er een studio ingericht in het Provinciehuis te Den Bosch. De organisatie wordt grotendeels betaald uit publieke middelen; zo’n 20% van het totale budget wordt verkregen middels reclamegelden en andere bronnen als sponsoring. Vandaag de dag behoort ze tot de grootste, regionale omroepen van Nederland. Als regionale omroep heeft Omroep Brabant een grote maatschappelijk functie, alsmede de functie die zij vervult als calamiteitenzender. Tevens besteedt zij veel aandacht aan evenementen, zowel op sport- als op cultuurgebied.

“wij zijn trots op onze duurzame en bijzonder prettige relatie met Omroep Brabant!”

Onze aanpak

We zijn van start gegaan met het begeleiden van workshops met het voltallige Management Team om de belangrijkste strategische risico’s te inventariseren en vast te stellen hoeveel risico Omroep Brabant bereid is te lopen om haar strategische doelstellingen te halen. Ook hebben wij de opdrachtgever geholpen met het bepalen van beheersmaatregelen en next steps. Periodiek herijken wij de strategische risico’s samen met het management en sturen we bij waar nodig.

Een belangrijke vereiste voor de realisatie van de strategie is de beschikbaarheid van systemen en de bescherming van informatie. Improven voerde een fit-gap analyse uit om het verschil tussen de huidige volwassenheid en het gewenste ambitieniveau van informatiebeveiliging in kaart te brengen, rekening houdend met het beleid en de eisen en wensen van in- en externe stakeholders. De gap en bijbehorende acties zijn met een risicoanalyse geprioriteerd en gepresenteerd in een infografische roadmap. Ook in het vervolgtraject, de implementatie, is Improven intensief betrokken in de rol van projectmanager, security officer én privacy officer.

Resultaat

Omroep Brabant heeft Improven gevraagd de interne beheersing van de organisatie te expliciteren en te voorzien van meer structuur. Enerzijds omdat huidige wet- en regelgeving dit afdwingt en anderzijds omdat de organisatie het ook zelf van groot belang vindt hier optimaal op te sturen. Belangrijke thema’s zijn bepaald met het oog op het behalen van de strategische, financiële en operationele doelstellingen, met speciale aandacht voor de beheersing op informatiebeveiliging en de privacy wetgeving (AVG). :

  • Een geïmplementeerd risicomanagement systeem dat past bij de omvang van de omroep;
  • Een heldere roadmap met daarin alle relevante informatiebeveiligingsactiviteiten beschreven die de organisatie de komende jaren gaat uitvoeren;
  • de transitie van back-ups op tape naar een hedendaagse oplossing, de verscherpte toegangsbeveiliging op kritieke toepassingen en het toegenomen bewustzijn op privacy en informatiebeveiliging.
organizational fitness RISK integraal risico management IT Riskmanagement

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 53 78 56 57 Louis de Koning