Facilicom Group

Facilicom Group is een zelfstandig familiebedrijf en telt ruim 32.000 medewerkers. Echt Nederlands van oorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen zij dat ook. In Nederland zijn ze bekend van merken als Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom, dáár doen ze het voor. De organisatie is actief in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Ierland. De activiteiten zijn ondergebracht in gespecialiseerde divisies. De organisatie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De financiele functie werd deels centraal en deels decentraal aangestuurd. Om deze groei beheerst voort te kunnen zetten, was er behoefte aan een klankbord, een spiegel en aan pragmatisch advies over de optimale inrichting van de finance functie en in het bijzonder de financiële topstructuur. Facilicom heeft Improven gevraagd te adviseren over het ontwerp van de financiële en control topstructuur, met speciale aandacht voor een benchmark van de financiele functie, een voorstel voor een toekomstbestendige topstructuur (inclusief de internal audit functie) en de oplevering van een roadmap.

“Naast de aspecten op gebied van structuur, processen en rolverdeling hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan de goede fit met de bedrijfscultuur van de Facilicom Group.”

Onze aanpak en resultaat

We hebben het onderzoek langs drie lijnen aangevlogen om te zorgen voor een advies dat onderbouwd wordt door meerdere pijlers.

Allereerst hebben wij een aantal key stakeholders van bestuur, directie en de finance en control functie geïnterviewd om een breed beeld te krijgen van wat het gewenste ambitieniveau is en wat de uitgangssituatie is. Hieruit kwam een gedragen beeld voort over het ambitieniveau van de finance functie. De tweede pijler was het uitvoeren van een benchmark waarbij de prestaties en de omvang van de financiële functie werd afgezet tegen een internationale benchmark. Ten derde hebben wij informatie bestudeerd over de financiële planning en verantwoording en richtinggevende kaders. Deze informatie aangevuld met onze analyse én expertise over finance en control hebben wij in samenhang uitvoerig met de CFO en CEO besproken. Naast de aspecten op gebied van structuur, processen en rolverdeling hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan de goede fit met de bedrijfscultuur van de Facilicom Group.

Als slotstuk stelde Improven, in samenspraak met Facilicom Group, een roadmap op waarin concrete acties met een realistische planning en inhoudelijke samenhang zijn gepresenteerd. Hierbij zijn acties geformuleerd op het gebied van organisatie-ontwerp, taaktoedeling en samenwerking, procesinrichting en personeel. Een goede blauwdruk waar Facilicom de komende jaren op door bouwt

Financial Leadership Finance Compliance Processen

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 53 54 16 93 Oscar van Leeuwen