Diversiteit & Inclusie

Bij Improven omarmen we Diversiteit en Inclusie (D&I) als een krachtbron die naadloos aansluit op onze kernwaarden: verbeteren door verbinden, samen, creatief en bevlogen. Een diverse groep professionals brengt verschillende perspectieven, ervaringen en denkstijlen met zich mee. Dit leidt tot een verrijkte besluitvorming en een breder scala aan oplossingen voor onze klanten. Ook geloven wij dat in een diverse & inclusieve werkomgeving medewerkers zich gewaardeerd en erkend voelen, beter in hun vel zitten en hierdoor hun werkgeluk en betrokkenheid wordt vergroot.

Doel

Wij willen de beste professionals aan ons verbinden, ongeacht geslacht, culturele of etnische achtergrond, geaardheid, religie, arbeidsuitdaging of leeftijd. Samen zetten we in op optimale talentbenutting in het belang van de organisatie én de medewerker. Improven zet zich in voor actieve inclusie, met speciale aandacht voor divers & inclusief werven en creëren van bewustzijn. Dit zijn belangrijke bouwstenen van onze werkwijze.

Belangrijke personele uitgangspunten

  1. Het creëren van een werksfeer waarin het talent van iedereen wordt gezien en benut.
  2. Een cultuur waarin iedereen telt, iedereen zichzelf kan zijn, op waarde wordt geschat en wordt ingezet op een manier die bij hem of haar past.

SDG 5 Gendergelijkheid

Diversiteit en Inclusie maakt een belangrijk onderdeel uit van ons gerichte programma op het gebied van duurzaamheid die wij hebben gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Voor D&I hebben wij de SDG 5 Gendergelijkheid als belangrijke KPI gekozen. Dit is door ons vertaald in het subthema ‘Diversiteit & Inclusie’.

De 8 diversiteitsdoelen van Improven

Doel 1

Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek met zorgvuldige aandacht voor onderwerpen Diversiteit en Inclusie.

Doel 2

Periodieke Klankbordsessies D&I welke 4x per jaar worden georganiseerd door de werkgroep D&I ter bevordering van het open gesprek en een inclusieve cultuur

Doel 3

Jaarlijkse meting Diversiteit & Inclusie. In Q4 verricht Improven, anoniem en in lijn met de AVG-richtlijnen, een interne meting Diversiteit & Inclusie verricht waaraan ca 70 à 75% van de organisatie vrijwillig meewerkt. Het thema leeft en wordt relevant geacht. Deze meting is de basis voor het goede gesprek over acceptatie en actief beleid hierop.

Doel 4

Actieve Inclusiecultuur. Improven bevordert een inclusieve cultuur door inclusieve werving, opgenomen in ons recruitmentbeleid en -jaarplan, door levendig D&I beleid door het dagelijks uitdragen van onze gedragscode waar D&I een significant onderdeel van uitmaakt

Doel 5

Samenlevingsbewustzijn. Improven vergroot maatschappelijk bewustzijn via actieve deelname aan initiatieven en partnerschappen, en deelt best practices. Om ons te laten inspireren heeft Improven in 2022 het Charter Diversiteit met de SER getekend (Proces | SER Diversiteit in Bedrijf) waardoor wij met de ondertekenaars delen wat wel en niet werkt, zodat we samen verder komen in het vormgeven van succesvol diversiteit en inclusie-beleid. Jaarlijks stelt Improven een Plan van Aanpak op en periodiek bespreken wij de voortgang.

Doel 6

Onboardingsprogramma voor onze nieuwe medewerkers met hierin aandacht voor onze gedragscode en onze doelstellingen en uitgangspunten op het gebied van diversiteit en inclusie

Doel 7

D&I staat op de bestuursagenda. Het management informeert de organisatie over de doelstellingen en helpt en stimuleert actief om deze te halen

Doel 8

Inclusieve ruimtes voor iedereen toegankelijkheid faciliteren ongeacht hun fysieke capaciteiten, rekening houdend met voor verschillende behoeften; o.a. bidden, borstvoeding & kolven

Continuïteit en borging van diversiteit en inclusie

Om continuïteit en borging van diversiteit en inclusie te garanderen, is monitoring op het onderwerp zowel top-down als bottom-up geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van Improven en wordt er jaarlijks integraal over gerapporteerd.

Team Diversiteit & Inclusie

Ons team Diversiteit & Inclusie wil je bedanken voor het lezen van onze pagina.

Martijn Visser

Zeycan Dogan

Wilbert Poppink

Masha Hennequin

Leon Lasker

Sanne Sattler

Wil je meer informatie ontvangen? Neem contact op met Sanne

+31 626106439 Sanne Sattler