Aanleiding

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Complexe wetenschappelijke én maatschappelijke gezondheidsvraagstukken zoals de betaalbaarheid van de zorg, decentralisatie van zorgtaken naar lokaal niveau en nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid maken dit een grote uitdaging. Het oplossen van deze vraagstukken doet ZonMw niet alleen. Samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stimuleert en financiert ZonMw gezondheidsonderzoeken en zorginnovatie.

ZonMw is de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor de behoefte aan eenduidige processen toenam. ZonMw heeft als ambitie om voor 2023 alle Finance & Control processen te harmoniseren en eenduidig te beschrijven. Om deze ambitie te realiseren is Improven gevraagd alle processen van deze afdeling door te lichten, te beschrijven en te borgen.

Onze aanpak

Om de ambitie van ZonMw te realiseren is eerst onderzoek gedaan naar de processen binnen de afdeling F&C. Hoe hebben we dit gedaan? Eerst zijn met de proceseigenaren, zeg maar de experts van de processen, middels workshops de huidige activiteiten geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de workshops de RACI-verantwoordelijkheden en risico’s per proces besproken. Na de workshop zijn de processen en RACI uitgewerkt in het procesvastleggingssysteem door onze procesexperts. De geïdentificeerde risico’s per proces inclusief beheersmaatregelen zijn vastgelegd in het risicoregister. Tot slot, is met onze Improven werkwijze, gericht op Continue Verbeteren, een adviesrapport opgesteld. In het adviesrapport zijn onder andere risico’s met een hoge impact op de organisatie belicht en voorzien van beheersmaatregels.

Resultaat

Bij het behalen van de ambitie van ZonMw zijn 30 processen vastgelegd en deze worden nu zorgvuldig beheerd door de organisatie. Hieronder een overzicht van de behaalde resultaten voor ZonMw:

  • Medewerkers gaan uniform te werk;
  • Beschreven én gevisualiseerde processen, toegankelijk voor alle medewerkers;
  • Gemotiveerde medewerkers door het inzien van hun toegevoegde waarde in de organisatie;
  • De processen vormen de basis voor het inwerken van nieuwe medewerkers;
  • Overzicht van risico’s en beheersmaatregels per proces;
  • ZonMw is aantoonbaar in control.

ZonMW: “Improven heeft op een constructieve manier met onze medewerkers alle processen geïdentificeerd en beschreven. Wij waarderen de deskundigheid en prettige samenwerking met Improven”.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen