Improve

 

Klantcases Klanten Diensten

Een comfortabele staat is de balans tussen beheersing en aanpassing. Met een stabiele basis, verschuift de aandacht naar verbeteren en optimaliseren. Deze ruimte vinden mensen lastig; verbeteren is onzeker en dubbelzinnig; vasthouden van het goede, loslaten van het andere.

Ruimte voor groei en om de dingen anders of beter te doen, ontstaat als eenduidigheid bestaat over het standaard proces, de beheersing en stuurvariabelen. Waar eerst de blik bepaald wordt door grip krijgen (beheersing), biedt deze staat bewegingsruimte: door te bouwen op de basis van het raamwerk van processen, normen, afspraken en gedrag.

Binnen Improven geloven wij in de filosofie van continu verbeteren. Binnen elke organisatie, binnen elk proces is altijd ruimte voor verbetering. Verbeteringen kunnen, afhankelijke van de situatie, worden doorgevoerd op dagelijkse basis (sturing), in kleinschalige verbeteracties (kaizens of scrums) of door een project uit te voeren. Afhankelijk van het soort organisatie en proces, werken we hierbij met werkwijzen en technieken uit bijvoorbeeld lean six sigma, agile, theory of contraints of world class manufacturing. Alles draait om een zorgvuldige analyse op de aard van de organisatie; processen en de knelpunten, alvorens te kiezen voor een mix van technieken. Voor ons ligt hierin de essentie achter continu verbeteren.

Net als voor In control en Innovate geldt dat ook het succesvol continu verbeteren staat of valt met gedrag van leidinggevenden en medewerkers. Op een permanente, structurele (PDCA) wijze verbeteren en optimaliseren; een heldere aanpak om samen te werken aan een betere bedrijfsvoering. Op deze wijze wordt een integrale, competentie opgebouwd, om daamee beweging vooruit te realiseren. Regie is daarin een cruciaal begrip: niet alleen trekken, vooral realiseren! Dit typeren wij als “be fit”: bouw op je pijlers, combineer de beste onderdelen en verwijder onnodige ballast.

Of je ons nu inzet om een proces te verbeteren of de organisatie verder te ontwikkelen in continu verbeteren, Improven besteedt altijd aandacht aan kennis en kunde, maar ook aan leiderschap, het besturingsmodel en de cultuur van de organisatie. Processen uitvoeren en verbeteren is namelijk mensenwerk.

Door elementen uit beide “fasen” (In control en Improve) te versterken, komt het beste van beide werelden samen. De kunst is om tegenstrijdige belangen van zowel stabiliteit (In control) als verandering (Improve) te respecteren. Juist deze houding, legt de basis voor vernieuwing en verbetering: innovate

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen