De Raad van Bestuur van de uitvoerende dienst binnen de Rijksoverheid (32.000 medewerkers) had in 2016 de wens om een administratieve organisatie en een IT applicatie in te richten ten behoeve van een grootschalige reorganisatie. Het project heeft bijgedragen aan de doelstelling van de klant om dusdanige administratieve randvoorwaarden te creëren voor de lijnorganisatie dat deelreorganisaties volgens een juist, volledig en rechtmatig proces konden verlopen.

Vraagstuk:

 • Het ontwerpen van een administratieve organisatie, inclusief interne controlemaatregelen, die een juist, volledig en rechtmatig reorganisatieproces borgen;
 • Het coördineren van de totstandkoming van een ondersteunende IT applicatie door klantwensen (requirements) te vertalen in een functioneel ontwerp; te testen met een externe IT leverancier (FAT) en eindgebruikers (GAT); en te implementeren;
 • Het bewaken van een masterplanning, waarin drie planningen werden afgestemd:
  1. de planning van de administratieve verwerking van deelreorganisaties in
   bedrijfsvoeringsystemen;
  2. de releaseplanning van de te ontwikkelen IT applicatie; en
  3. de project- en resourceplanning.
 • Coördineren van de realisatie van de IT infrastructuur van de IT applicatie in samenwerking met de interne IT organisatie en externe IT leverancier;
 • Coördineren van de totstandkoming van een serviceovereenkomst tussen: (a.) de HR Directie en de interne IT organisatie; en (b.) de HR Directie en de externe IT leverancier; en
 • Coördineren incident en problem management m.b.t. de applicatie.

IMPROVEN heeft de projectleider en een junior consultant geleverd om de administratieve organisatie en de IT applicatie in te richten ten behoeve van deelreorganisaties met het doel de bovenstaande projectuitdaging te realiseren in vier deelprojecten:

 1. Inrichten Administratieve Organisatie en interne controle (AO/ic);
 2. Inrichten en testen IT Applicatie ten behoeve van grootschalige reorganisatie;
 3. Afstemmen van administratieve verwerking deelreorganisaties in bedrijfsvoeringsystemen; en
 4. Opstellen serviceovereenkomsten tussen HR directie, IT organisatie en IT leverancier.

Resultaat

IMPROVEN heeft door zijn aanpak bijgedragen aan de doelstelling van de klant om een dusdanige Administratieve Organisatie en IT applicatie in te richten dat een juist, volledig en rechtmatig reorganisatieproces wordt geborgd.

Wilt u meer weten over onze aanpak en resultaten? Neem dan contact op met Erik Pieterse op (0)6 51 65 91 56 of mail naar erik.pieterse@improven.nl

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 10 89 68 79 Ramon van den Heuvel