Onze klant is een strategische botteling partner voor The Coca-Cola Company. Voor ruim 740 miljoen consumenten in 29 landen produceert deze organisatie een divers aanbod van onder andere frisdranken, sappen, water, sportdranken, koffie en thee. Onderdeel van de ruim 36.000 medewerkers is een digitaal innovatieportfolio. Dit portfolio ontwikkelt technologieën, producten en diensten om strategische doelen te behalen en de concurrentie voor te blijven. Denk hierbij aan innovaties om interne en externe klanten beter te dienen, op het gebied van Internet of Things, automatisering en augmented reality.

Vraagstuk

In 2021 heeft het portfolio de overstap gemaakt naar agile werken, volgens het Scaled Agile Framework. Door wendbaar en kort cyclisch producten op te leveren wil de organisatie sneller waarde creëren en beter kunnen inspelen op een onvoorspelbare omgeving. Het Portfolio Management Office (PMO) faciliteert deze  transformatie en is het eerste aanspreekpunt op het gebied van methodologie, tooling en processen.

Improven heeft de uitdagende vraag gekregen om het PMO te professionaliseren, om grip te krijgen op portfoliomanagement in een agile omgeving.

Visie Improven

Improven heeft een duidelijke visie en aanpak op de organisatie van complexe portfolio’s en projecten. Onze focus gaat uit naar het bepalen en beheren van, sturen op en rapporteren over de projectportfolio en de onderliggende projecten, zodat een organisatie haar veranderingsstrategie op tijd en met optimale inzet van mensen en andere middelen kan realiseren. Improven gelooft in de integraliteit tussen effectief Projectportfolio Management, centrale Projectondersteuning, goed Project Management en de juiste tools voor het vergroten van de verandercapaciteit van een organisatie. Onze integrale aanpak verbindt drie belangrijke pijlers: People, Process en Systems.

“Improven heeft ons enorm geholpen met structuur aanbrengen in onze manier van werken. We zijn samen tot nieuwe inzichten gekomen die ons in staat stellen strategische beslissingen te maken in het sturen van ons projectportfolio.”

Onze aanpak

We richten ons eerst op het inrichten van voortdurende afstemming tussen het management en de methodologie die wordt gebruikt voor de digitale initiatieven om hun efficiëntie en effectiviteit te maximaliseren. Dit is stapsgewijs beter afgestemd op de behoeften op portefeuille- en programmaniveau, in nauwe samenwerking met de teams. Voor continue ontwikkeling moeten ideeën vanuit de organisatie proactief worden verzameld om deze als best practices breder in te zetten.

Hiernaast gaan we aan de slag om tooling en rapportages te verbeteren die nauwe samenwerking tussen de digitale initiatieven faciliteert. De inzichten die uit de tooling voortkomen worden vertaald naar rapporten op team-, programma- en portfolioniveau, zodat het management en de agile teams over de business intelligence beschikken die ze nodig hebben. Als partner staan we altijd klaar om een organisatie naar het volgend volwassenheidsniveau te brengen.

Resultaat

Dankzij onze integrale aanpak van projectportfolio management is Improven in staat geweest samen met de organisatie het PMO naar het volgende niveau te brengen.

Door stuurinformatie, communicatie en trainingen op een uniforme manier te organiseren kan het team op consistente wijze waarde bijdragen aan de organisatie, in lijn met de strategische doelstellingen.

Jasper van der Sman