Schiphol

Klik hier voor informatie over Data Excellence

Inrichting data governance processen rondom een data platform 

Schiphol heeft de ambitie om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Met een route naar afval- en emissievrije luchthavens in 2030 en een autonome luchthaven in 2050 staan er grote uitdagingen voor de deur. Met een enorme hoeveelheid data wat wordt verzameld op Schiphol uit sensoren, vluchtbewegingen, camerabeelden en informatiesystemen speelt data een grote rol bij het realiseren van deze uitdagingen. Het Data Governance team, als onderdeel van afdeling Data & Analytics, zorgt ervoor dat er grip wordt gekregen op deze enorme hoeveelheid data zodat het op een gecontroleerde en veilige manier kan worden gebruikt. Linsey Vluggen en Jelmer Veldman waren vanuit het Data Excellence team van IMPROVEN in 2021 en 2022 onderdeel van dit team.

Vraagstuk

De afdeling Data & Analytics bouwt een datafundering met data platforms waarin externe en interne data vanuit verschillende business area’s wordt binnengehaald, geschoond, getransformeerd en geïntegreerd. Dit platform dient als centrale plek voor het leveren van businesswaarde met een dataproduct wat wordt ontwikkeld door Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) en Analytics teams. Hiervoor lag een grote uitdaging om enerzijds waarde te kunnen halen uit de beschikbare data en anderzijds te borgen dat er voldaan wordt aan externe regelgeving en interne (governance) policies. 

Onze aanpak en resultaat

Het Data Governance team draagt bij aan het realiseren van een betrouwbaar dataproduct. Linsey en Jelmer waren onderdeel van dit team en hebben de volgende activiteiten uitgevoerd om het vraagstuk op te lossen: 

  • Het uitdenken en implementeren van het proces van databron tot dataproduct. Denk hierbij aan het hebben van een valide business case en het uitvoeren van voldoende checks. Zo wordt op een gecontroleerde manier data beschikbaar gesteld voor AI, BI en Analytics. 
  • Opstellen van guardrails rondom het gebruiken en administreren van data om te borgen dat data betrouwbaar zijn, gebruikt en verwerkt worden op een ethische manier en in lijn met wet- en regelgeving. 
  • Leiden van data kwaliteit verbeterprojecten om (samen met de business) de huidige datakwaliteit in kaart te brengen en acties te ondernemen ter verbetering. 
  • Vastleggen van metadata in tooling: maken van data beschrijvingen, links met logische en conceptuele datamodellen, business termen en data classificaties.  
  • Opstellen van Data Delivery Agreement Template en bijbehorend proces. 
  • Afstemmen met stakeholders in de business over hun data behoeften en bijstaan van de Data Leads. 

Hierdoor kon er op een gecontroleerde en veilige manier waarde worden gehaald uit de enorme hoeveelheid data die beschikbaar is bij Schiphol. Denk hierbij aan maken van inzichten en het verbeteren van het bagage-, security-, turnaround- of check-in-proces.  

Kan uw organisatie ook hulp gebruiken bij het inrichten van data governance? Neem dan contact op met Ramon van den Heuvel.

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 10 89 68 79 Ramon van den Heuvel