Projectportfolio management

 

Klantcases Klanten Diensten Top 10 trends project- en portfoliomanagement

Organisaties met een omvangrijk portfolio van projecten en veranderinitiatieven hebben extra behoefte aan inzicht en overzicht, om van daaruit de juiste besluiten te kunnen nemen en de impact van die besluiten overzien. Projectportfolio Management (PPM) zorgt ervoor dat een organisatie de maximale waarde uit projecten haalt, met de juiste inzet van mensen en middelen. Zonder PPM is het bijna onmogelijk om systematisch te werken aan een fitte, wendbare organisatie; dat noemen wij Organizational Fitness.

Projectportfolio Management (PPM) ondersteunt het management in het maken van keuzes met betrekking tot de selectie en begeleiding van initiatieven die het best aansluiten op de strategische doelstellingen. Het is een managementconcept dat zorgt voor de selectie en realisatie van projecten die in samenhang het meest bijdragen aan de waardebehoefte van een organisatie.

Inzicht in de projecten van de organisatie

Steeds meer organisaties zien in dat er niet “one size fits all” projectaanpak bestaat en laten de keuze voor een bepaalde aanpak afhangen van de opgave. Hierdoor ontstaat een “blended” projectportfolio. In een dergelijke portfolio worden watervalprojecten, hybride projecten en agile veranderingen in samenhang beheerd. Het beheren van een blended projectportfolio is echter een stuk complexer dan een reguliere portfolio en vraagt veel van de capaciteiten van diegene die de portfolio beheerst.

Improven heeft onder andere de volgende organisatie gefaciliteerd op het gebied van projectportfolio management: UMCG, Zorggroep Midden Nederland, Liberty Global, Liandon, Kwantum, Mercedes Finance, Raad voor de Rechtspraak, COA, Avans Hogeschool, HWW Zorg, Pro Persona GGZ, Vialis, Gemeente Amstelveen, Agility Logistics.

Voor meer vragen of informatie over dit onderwerp

+31 6 12 99 95 75 Maarten van Weeghel