Planet

People Progress

Planet

Klimaatverandering heeft nu al gevolgen voor de hele wereld. Daarom is het maken van impact in de tijd waarin we nu leven belangrijker dan ooit tevoren. Improven ziet het als haar verantwoordelijkheid om de transitie naar een duurzamere toekomst te helpen versnellen, voor zowel onze werknemers, onze klanten en de samenleving als geheel.

Daarom steken wij graag onze handen uit de mouwen om ons steentje bij te dragen.

Duurzame bedrijfsvoering

Verandering begint bij zelf het goede voorbeeld geven. Om deze reden heeft Improven hoge doelen gesteld om haar duurzaamheidsambities te realiseren. Het streven hierbij is om in 2030 klimaat neutraal te zijn.

Gezien vervoer de grootste bron is van onze uitstoot, ligt hier voor ons het grootste verbeterpotentieel. Daarnaast streeft Improven ernaar om haar geschenken en inkoop (fruit, snacks, papier, koffie, thee) zo duurzaam mogelijk in te kopen bij een sociale en/of duurzame organisatie. Tevens worden activiteiten georganiseerd met een sociaal karakter (vrijwilligerswerk), zie pagina people-Improven en worden er inhouse workshops georganiseerd voor medewerkers om hun bewuster te maken op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan kledingruil sessies, afval verzamelen op de sup door de grachten van Utrecht en een vegetarische personeelsbarbecue.

Gestelde duurzaamheidsambities

In 2019 is Improven begonnen met een nieuwe strategie omtrent MVO. Bestaande uit drie pilaren, People, Planet, Progress (Onze sociale impact). Voor het onderdeel Planet zijn de volgende duurzaamheidambities vastgesteld:

2021 – Co2-Footprint op vervoer vastgesteld voor de afgelopen drie jaar.

2022 – Compensatie 50 ton Co2 (gemiddelde vervoersuitstoot),herzien van de lease regeling, organiseren van een bewustwordingsprogramma voor medewerkers, onderzoek uitgevoerd op lange termijn compensatie en doorvoeren reducties.

2023 – Uitrol lange termijn Co2 compensatie endoorvoeren reducties.

2025 – Vervoersuitstoot teruggedrongen met 50% t.o.v. 2019.

2030 – Improven volledig Co2 neutraal.

*Door Corona en het thuiswerken is een inschatting gemaakt voor de gemiddelde vervoers-Co2 uitstoot per jaar. Deze is door Improven ingeschat op 50 ton Co2.

Co2 footprint

Improven heeft gekozen voor een vervoers-Co2 footprint. In deze footprint zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Lease km’s Benzine
  • Lease km’s Diesel
  • Gedeclareerde zakelijks km’s
  • Gedeclareerde zakelijks km’selektrisch
  • Gedeclareerde OV km’s
  • Km’s OV NS business kaarten
  • Reiskosten vergoeding reiskosten staf

In 2019 is Improven gestart met de meting van de vervoers-Co2 footprint. Gezien dit het jaar was voor de corona pandemie wordt dit jaar als 0-meting gehanteerd waarop de doelstellingen zijn gebaseerd. Jaarlijks wordt de meting in Q1 opnieuw uitgevoerd. 

Acties ­­– compenseren & verminderen

Wat gaat Improven er aan doen? Continue wordt gekeken naar wat Improven kan doen om de uitstoot te reduceren. Waar reductie niet mogelijk is wordt gekozen voor compenseren. Uitgangspunt: Eerst voorkomen dan compenseren. Onderstaande activiteiten zijn gerealiseerd:

Thuiswerken

In 2020 is in de contracten van medewerkers opgenomen dat zij minimaal 1/5 van hun werktijd thuis mogen werken om zo het woon-werkverkeer terug te dringen.

Co2 compensatie bij Trees for all

In 2022 heeft Improven voor 50 ton Co2 gecompenseerd. Trees For all investeert in gecertificeerde herbebossingsprojecten.

Treesforall