FNV

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland. De FNV bestaat uit een vereniging met meerdere sectoren en dertien aangesloten zelfstandige bonden, met in totaal ruim 1 miljoen leden. Hiermee is de FNV de grootste Nederlandse vakcentrale. Binnen de FNV is een specifiek en tijdelijk projectteam opgezet voor het verkennen van een nieuw werkterrein. Dit projectteam is fulltime vrijgemaakt en bestaat uit inmiddels uit 9 personen, die afkomstig zijn uit diverse sectoren. Bij het samenstellen van het projectteam is ook rekening gehouden met diversiteit qua talent, kennis en ervaring.

Het projectteam heeft aangegeven dat zij een goede start wilden maken, waarbij het van belang was dat alle spreekwoordelijke neuzen op het gebied van projectmanagement één kant op komen te staan. Op basis hiervan heeft projectleider Reinier Stroo Improven verzocht het team te faciliteren met een op maat gemaakte training Pragmatisch Projectmanagement. Dit met als doel een kwalitatief goed en breed gedragen projectplan op te leveren en daarnaast kennis, kunde en ervaringen, op het gebied van projecten en verandering, te delen met het team.

“De toegevoegde waarde zit vooral in de combinatie van de training met theoretische en praktische inzichten en het direct werken aan de oplevering van het projectplan”

Onze aanpak

Het totale traject uit 5 dagen training, inclusief een workshop Lego Serious Play en een terugkomdag. Het projectteam is samen met de trainers van Improven aan de slag gegaan met de onderwerpen die van belang zijn om een goede invulling te geven aan projectmanagement binnen de FNV, passend bij het doel van het project en de organisatie.

Tijdens de trainingsdagen en de daaropvolgende huiswerksessies is gericht aan het projectplan gewerkt, waarbij zaken als planning, het in kaart brengen van risico’s, stakeholdermanagement, de businesscase en natuurlijk ook het vieren van successen op de agenda staan. Om dit te ondersteunen is gebruik gemaakt van video’s, gaming, discussie en gezamenlijke sessies om invulling te geven aan onderdelen van het projectplan. Dit alles gecombineerd in een vorm van hybride projectmanagement, wat zorgt voor voldoende flexibiliteit, wendbaarheid en ook voor grip op zaken als planning en besluitvorming.

Resultaat

Door de inzet van het team en het samenspel met de trainers is het traject tot op heden succesvol verlopen. De toegevoegde waarde zit vooral in de combinatie van de training met theoretische en praktische inzichten en het direct werken aan de oplevering van het projectplan. Het gevolg is een gedegen en vooral breed gedragen resultaat, waar ook de interne projecteigenaar zeer tevreden mee is. Tips die werden gegeven tijdens de trainingsdagen zijn geregeld ook direct in praktijk gebracht en daarnaast heeft de training bijgedragen aan de teamvorming. Dit blijkt ook uit opmerkingen van de deelnemers tijdens de evaluatiemomenten (afsluiting van iedere trainingsdag):

  • “De training heeft de samenwerking binnen het projectteam versterkt”
  • “De methode is heel praktisch en het is prettig dat wij vanuit de praktijk kunnen inbrengen.”
  • “Fijn dat het niet alleen maar gaat over de theorie en dat we vooral bezig zijn met doen.”
organizational fitness projecten projectmanagement verandermanagement

Voor meer vragen of informatie over dit onderwerp

+31 6 12 99 95 75 Maarten van Weeghel