JenV heeft AEF en Improven gevraagd de kosten voor gemeenten van opvang van Oekraïners te onderzoeken

De opvang van Oekraïners is een nieuwe taak voor Nederlandse gemeenten Vanaf 24 februari 2022 ontvluchtten grote aantallen Oekraïners de oorlog in hun land. Tienduizenden van hen kwamen naar Nederland. Gemeenten kregen een grote rol bij de opvang van deze ontheemden.

De Regeling opvang ontheemden Oekraïne beschreef de taken van gemeenten. Gemeenten gingen Oekraïners opvangen volgens de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Daarnaast kregen zij een rol in de Particuliere Opvang Oekraïners. Dit bracht kosten voor gemeenten met zich mee. Daarvoor werden zij bekostigd door het Rijk. Onderzoek moet in beeld brengen welke kosten gemeenten hiervoor maken. Tot nu kregen gemeenten een vergoeding van €100 per dag per gerealiseerde opvangplek in de GOO. Dat normbedrag is aan het begin van de crisis vastgesteld, op een moment dat er nog weinig inzicht was in de precieze kosten die gemeenten maken. Inmiddels, enkele maanden verder, is er behoefte aan betere onderbouwing en een compensatie die beter aansluit op de gemaakte kosten. Daarbij dient gekeken te worden naar compensatie die op de langere termijn passend is, waarbij rekening wordt
gehouden met verschillen in kosten tussen gemeenten en het verloop van de kosten. Het ministerie van JenV heeft aan Andersson Elffers Felix (AEF) en Improven gevraagd onderzoek te doen naar deze kosten.

AEF en Improven hebben het onderzoek voor JenV uitgevoerd. De onderzoeksvraag bestond uit twee delen:

  • Een expertmatige analyse van kosten voor opvang waaruit moet blijken wat een reële vergoeding per ontheemde per dag is
  • Een expertmatige analyse voor de omvang van de kosten die een gemeente maakt per ingeschreven ontheemde per dag voor de uitvoeringskosten van de POO

De opdracht bestond uit:

  • Inzichtelijk maken van de reële kosten die gemeenten maken voor de GOO en POO
  • Inzicht geven in de verschillende componenten, met onderscheid in GOO en POO
  • Een systematiek van bekostiging voorstellen

Doel van het onderzoek is om objectief en onderbouwd in beeld te brengen welke kosten gemeenten maken voor de GOO en POO en op welke manier zij daarvoor het beste gecompenseerd kunnen worden. Het was geen doel om besparingen door te voeren of efficiëntiewinst te boeken. Opdrachtgever van het onderzoek was het ministerie van JenV. Het onderzoek is begeleid door een stuurgroep en klankbordgroep.

De uitkomsten van dit onderzoek kunt u hier vinden.