Amsterdam kiest Improven voor financiële adviesdiensten

Gemeente Amsterdam heeft na een Europese aanbesteding elf adviesbureaus geselecteerd als voorkeursleveranciers voor financiële adviesdiensten. Met het raamcontract is in totaal 26 miljoen gemoeid.

De financiële afdeling van Amsterdam zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente (begroting in 2022: €6,5 miljard) in goede banen wordt geleid.

Voor specialistische en projectmatige vraagstukken, of voor het opvangen van piekvraag, maakt de gemeente gebruik van een schil van externe experts. Deze inhuur van externen wordt georganiseerd via een raamovereenkomst.

Met het verlopen van de vorige mantelovereenkomst schreef de inkoopafdeling van gemeente Amsterdam eind vorig jaar een nieuwe tender uit, verdeeld over drie percelen. De zinnen winnende partijen (bestaande uit elf bureaus) morgen zich de komende twee tot vier jaar de exclusieve financiële consultancypartner noemen van onze hoofdstad.

Een overzicht van de geselecteerd bureaus per perceel:

Perceel 1 heeft als scope adviesdiensten ten behoeve van de finance-functie. Denk aan diensten gericht op het transformeren de financiële functie, het verbeteren van processen, en het optimaliseren van de planning & control cyclus. Budget van dit perceel: €5 miljoen.

Voor perceel 1 zijn geselecteerd: Deloitte en Derksen & Drolsbach; BMC Advies en Yacht; Profource, JE Consultancy en Vanberkel Professionals; Improven; en USG Professionals.

Perceel 2 richt zich op strategische financiële adviesdiensten, zoals het ontwikkelen van financieel beleid of het bekleden van strategische posities in een projectomgeving. Ook het leveren van ervaren business controllers valt binnen de reikwijdte van het perceel, dat goed is voor bijna €20 miljoen.

Voor dit perceel zijn geselecteerd: Deloitte en Derksen & Drolsbach; BMC Advies en Yacht; Profource, JE Consultancy en Vanberkel Professionals; Improven; en Eiffel.

Het derde perceel heeft betrekking op het tijdelijk invullen van leidinggevende functies binnen de financiële functie. Het gaat hierbij niet om resultaatsgerichte diensten (consultancy) maar om interimdiensten. De gemeente verwacht circa €1 miljoen uit te geven aan interim inhuur.

Voor perceel 3 zijn geselecteerd: Deloitte en Derksen & Drolsbach, BMC Advies en Yacht, Profource, JE Consultancy en Van Berkel Professionals, Improven, en DPA Groep.

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar en kunnen verlengd worden met maximaal twee keer één jaar.