Data Driven Decision Making (DDDM) Scan bij GVB

De juiste data op het juiste moment bij de juiste mensen. Datagedreven organisaties besparen kosten, zijn flexibeler, beter schaalbaar, innovatiever én zij groeien sneller. Datagestuurde besluitvorming is essentieel om de beste keuzes te maken in het noodzakelijke tempo.

Data

Adviesbedrijf Improven ontwikkelde de Data Driven Decision Making scan. De DDDM scan brengt op gestructureerde wijze het volwassenheidsniveau van
datagestuurde besluitvorming in uw organisatie in kaart. Tevens worden concrete aanbevelingen gedaan waarmee uw organisatie naar een hoger niveau komt. Om u op weg te helpen wordt tenslotte een roadmap
ontworpen waarin alle aanbevelingen worden geprioriteerd en uitgezet in tijd.

Scan

De scan bestaat uit een contextanalyse, een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in een adviesrapport en indien gewenst gepresenteerd aan stakeholders. Onlangs heeft Improven de DDDM scan uitgevoerd bij het openbaarvervoerbedrijf GVB te Amsterdam.

CIO Richard Leurs deelt zijn ervaringen over de samenwerking en resultaten. De organisatie staat aan de beginfase van digitalisering, waarbij data is benoemd als belangrijk speerpunt. In dit kader vond hij het erg nuttig deze nulmeting uit te voeren en handvatten te krijgen om naar een hoger volwassenheidsniveau te komen.

GVB

Met de scan is nauwkeurig het volwassenheidniveau vastgesteld en verbeterpotentieel bepaald . Als bijkomend voordeel, maar niet minder relevant,
benoemt Richard dat organisatie breed medewerkers actief werden gestimuleerd na te denken over dit onderwerp en input te geven tijdens de interviews.
Bovendien zorgen de uitkomsten en resultaten voor een waardevolle dialoog over datagestuurde besluitvorming. De resultaten van de scan worden door GVB
onder meer gebruikt als input voor de PDCA cyclus van het digitaliseringsprogramma.

Wilt u meer weten over Improven’s Data Driven Decision Making scan? Neem dan contact op met consultant Britt Lardée 06 30 48 68 66 |britt.lardee@improven.nl

“Het is een self assessment. Door de juiste vragen krijg je snel een helder beeld van hoe je er als organisatie voor staat.

Richard Leurs, Directeur ICT Digitalisering, GVB