Data Excellence IMPROVEN – Hoe haal ik de waarde uit mijn data?

Klik hier voor informatie over Data Excellence

Dat organisaties beschikken over enorme hoeveelheden waardevolle data hoeft tegenwoordig al niet meer uitgelegd te worden. Al geruime tijd weten we dat data in potentie een zeer waardevol bezit is van een organisatie, maar nog steeds zijn er maar weinig organisaties die het ook op deze manier behandelen. In strategische plannen zijn data en data gedreven werken vaak een belangrijk onderwerp, maar in het DNA van de organisatie is daar soms maar weinig van terug te zien. Dat komt vooral doordat organisaties worstelen met de vraag: HOE kunnen we de potentie uit onze data halen? 

Het Data Excellence team van IMPROVEN heeft veel ervaring opgedaan bij de toporganisaties en heeft een brede theoretische basis opgebouwd. Zo zijn onze consultants bijvoorbeeld Certified Data Management Professionals bij DAMA International. Deze kennis en ervaring gebruiken we om organisaties te helpen het onbenutte potentieel uit hun data te halen. De businesswaarde van data wordt centraal gesteld. Daarnaast focust IMPROVEN zich op vier expertisegebieden. Deze expertisegebieden zijn cruciaal voor iedere organisatie die succes wil bereiken met haar datastrategie. 

1. Data Governance 

Om stabiel succes te bereiken met een datastrategie is de inrichting van data governance onmisbaar. Data governance zorgt ervoor dat er meer grip wordt verkregen op de vaak enorme hoeveelheid data in de organisatie. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke data er is en er wordt geborgd dat deze data accuraat, betrouwbaar, beveiligd en betekenisvol is. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat data gebruikt en verwerkt wordt op een ethische manier en in lijn met wet- en regelgeving. IMPROVEN helpt met het inrichten van processen, beleid, normen, organisatiestructuur en technologieën om dit te borgen. Hiervoor wordt de organisatiecontext onder de loep genomen en wordt er op basis van bewezen methoden advies gegeven dat goed aansluit bij de ambitie van de organisatie. IMPROVEN stopt niet bij het geven van advies. Onze dataspecialisten verankeren de adviezen in de operatie en  zorgen voor een lage beheerlast door zoveel mogelijk te automatiseren.  

 2. Datakwaliteit 

Data governance beschrijft hoe er wordt gezorgd voor hoogwaardige data. Om dit te bewerkstelligen, moet er worden gezorgd voor goede datakwaliteit. Goede datakwaliteit is randvoorwaardelijk als een organisatie waarde uit haar data wil halen, maar toch is het geen doel op zich. Het is van belang dat data ‘fit for purpose’ is. Kwalitatief hoogwaardige data verminderen risico’s, verlagen kosten en verbeteren efficiëntie en productiviteit van de organisatie, doordat fouten niet meer hersteld hoeven te worden en doordat beslissingen gemaakt worden op basis van correcte data. IMPROVEN helpt organisaties door het uitvoeren van een nulmeting op datakwaliteit, door het opstellen van een roadmap voor verbeteringen, door het opstellen en borgen van KPI’s ten aanzien van datakwaliteit en door het optimaliseren en borgen van datakwaliteitsprocessen.  

 3. Business Intelligence 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kwalitatief hoogwaardige data worden gebruikt voor waardevolle inzichten waarmee organisaties de juiste beslissingen kunnen nemen. Daarvoor kan Business Intelligence (BI) worden ingezet. Met BI worden de bedrijfsgegevens verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd in dashboards. Reporting richt zich op wat er is gebeurd. Dashboards (en BI) proberen een antwoord te geven op de vraag waarom iets is gebeurd. Door data uit meerdere bronnen te koppelen kunnen relaties tussen oorzaak en gevolg worden onthuld die eerder misschien niet bekend waren. Juiste interactie en goede vormgeving van de visualisaties is bij het ontwerp van dashboards heel belangrijk. De BI-consultants van IMPROVEN maken het verschil door organisaties te helpen de stap te maken van reporting naar Business Intelligence. 

4. Data Science 

Het doel van Data Science is om nog betere inzichten uit data te verkrijgen. In vergelijking tot Business Intelligence richt Data Science zich meer op toekomstige inzichten, waarbij zo nauwkeurig mogelijk voorspellingen worden gedaan. Daarvoor gebruiken data scientists allerlei programmeervaardigheden, statistische kennis, sector- en organisatiekennis en maken ze gebruik van zowel gestructureerde data en/of ongestructureerde data. IMPROVEN is preferred supplier op het gebied van data engineering, data-analyse, data science en data modelling bij diverse ministeries. Zo leveren we bijvoorbeeld een grote bijdrage aan machine learning projecten bij overheidsinstanties en diverse organisaties in de private sector. 

Conclusie 

Het op orde hebben van een dataorganisatie inclusief databeheer van hoge kwaliteit met betrouwbare rapporten en inzichten biedt veel voordelen. Een organisatie kan hiermee bijvoorbeeld: 

  1. Waarde halen uit data 
  2. Beheerkosten en risico’s verlagen 
  3. Compliant en in control zijn 
  4. Productiviteit verhogen 
  5. Betere beslissingen maken 

Kortom, data kan worden ingezet als een waarde vermeerderend instrument voor uw organisatie.  

Wilt u ook meer waarde halen uit uw data? De consultants van het Data Excellence team van IMPROVEN kunnen u daarbij helpen. 

Wilt u hierover meer weten? Neemt u dan contact op met Britt Lardée, Boudewijn van den Dool of Ramon van den Heuvel of kijk op onze site

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 10 89 68 79 Ramon van den Heuvel