Leergang Project Portfolio Management

 

Wendbaarheid vraagt om een flexibele en effectieve besturing van veranderingen!

De roep om meer wendbaarheid van organisaties in onze dynamische maatschappij vraagt iets van de bestuurders van organisaties; hoe richt je de besluitvorming zo in dat effectieve besluiten worden genomen vanuit inzicht en overzicht, zonder dat het een stroperige bureaucratie wordt?

Steeds meer organisaties werken met hybride situaties waar waterval projecten én agile teams samen opereren. Hierdoor werken de conventionele methoden voor besluitvorming niet meer.

De masterclass heeft mij enorm geholpen bij het op de kaart zetten van PPM (Dick Koen)

Het vakgebied Project Portfolio Management is dynamisch en heeft vele gezichten. De theorieën kloppen op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. De vraag die elke organisatie elke keer opnieuw moet beantwoorden: ”hoe gaan we deze verandering realiseren?”.

Het antwoord hierop is de Masterclass PPM FLOW! Een leergang voor elke professional die verantwoordelijk is voor het coördineren van een portfolio van veranderinitiatieven (projecten) en die er meer uit wil halen.

Haal je meer uit projecten met PPM FLOW!

Ben je project portfolio manager, business change manager, product owner, portfoliocontroller, portfolioanalist of manager PMO en ben je toe aan een verdieping in het vakgebied? Dan is deze leergang voor jou een mooie uitdaging – om je samen met collega’s uit andere organisaties verder te professionaliseren.

Dick Koen, Lead Portfoliomanager Ministerie van Defensie, meldde recent, bij het ontvangen van de Portfoliomanager Of The Year Award 2018: “Een bijzonder woord van dank aan Jan Bloem, want zonder de dingen die ik in de Masterclass PPM heb gedaan en geleerd zou Project Portfolio Management binnen Defensie niet de ontwikkeling hebben doorgemaakt waarvoor we nu de prijs krijgen”.

Praktijkcases

In de leergang krijgen de deelnemers de gelegenheid om cases uit hun eigen praktijksituatie te spiegelen met de andere deelnemers, voorbeelden uit te wisselen, dilemma’s te benoemen, best practices te kennen en te werken aan oplossingen. Dit stimuleert de toepassing van het geleerde in de eigen werkomgeving en zo kunnen de deelnemers de in de leergang verworven kennis maximaal benutten.

Met name de reflectie op de door elkaar ingebrachte cases in combinatie met de best practices en ervaring van de trainer blijkt veel inspiratie te geven.

In de leergang gaan we uit van het stapsgewijs professionaliseren, van PPM: Van Los via Grip en Synergie naar Impact. Met best practices voor governance, dashboards en processen zoomen we in op drie kernfacetten van PPM, te weten:

  • Richten: Kaders en focus aangeven om succesvol te zijn.
  • Ramen: Waarde en risico zien en kiezen tussen alternatieven.
  • Realiseren: Grip op oplevering en in flow zijn van teams.

Een leergang in twee delen

De leergang bestaat uit twee modulen:

  1. PPM Basis
  2. PPM Top

De module PPM Basis wordt gevormd door de primaire benodigdheden om met PPM van start te gaan. De beginselen van de juiste PPM-governance worden geleerd, in combinatie met praktische dashboards om basisinzicht in het projectenportfolio te verschaffen voor het krijgen van Grip.

In de module PPM Top verdiepen we onderwerpen en maken we de slag van Synergie naar Impact. Dat doen we door meer concrete handvatten te geven voor het strategisch afstemmen van het portfolio, te werken aan forecasting en in te zoomen op agile en hybride omgevingen.

In beide delen is aandacht voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties van de portfoliomanager, via o.a. het definiëren van leervragen, een interactieve competentiescan, het presenteren van eigen cases met feedback vragen daarop en het maken van een ontwikkelschets.

De exacte samenstelling van het inhoudelijke programma wordt samen met de deelnemers bepaald aan het begin van elk deel van de leergang. Daarmee zullen we optimaal aansluiten bij de individuele leerdoelen.

Deelnemers

De gewenste groepsgrootte is 5 tot 7 deelnemers. De deelnemers zijn ervaren én minder ervaren portfoliomanagement professionals, verantwoordelijk voor het coördineren of managen van een portfolio van veranderinitiatieven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de principes beheersen van projectmatig werken. Kennis van methodieken als MoP, MSP, Projectmatig Creëren, PRINCE2, Stage Gate, Kanban, Scrum en SAFe is een pré, maar geen vereiste.

De deelnemers uit eerdere leergangen laten een mix zien van diverse type organisaties, zoals onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, banken, verzekeringen, zbo’s, departementale en lokale overheden, nutsbedrijven, industrie, retailers, transportbedrijven e.a., nationaal en internationaal.

Begeleiding

De leergang wordt begeleid door drs. Jan G. Bloem, interimmanager, consultant en coach en autoriteit op het gebied van PPM. Jan is verbonden aan Improven en is sinds 2004 organisator van het PPM Jaarcongres. Hij heeft een ruime consultancypraktijk opgebouwd met bewezen best practices in project portfolio management.

Locatie & tijdstip

De sessies worden gehouden in het midden van Nederland, op een nader te bepalen locatie, op vrijdagochtend van 08:30 tot 12:30 uur. In overleg met de groep kan daarvan worden afgeweken.

Deelnemers ontvangen aan het eind van elk deel een certificaat van deelname.

Kosten

De kosten per module zijn €1.945,- ofwel €389,- per sessie, exclusief 21% BTW. Deelnemers ontvangen vooraf een factuur. Bij inschrijving op beide modulen ineens is er een 10% reductie op het totaalbedrag.