De Smaak van Perfectie

Organisaties kunnen altijd beter. Processen kunnen altijd beter. In welke organisatie we ook komen, we zijn nog nooit iemand tegengekomen die uit principe tegen het verbeteren van processen is. Natuurlijk is er niet altijd de energie, tijd, ruimte of kennis om te werken aan de organisatie en processen. En vaker nog zien we dat organisaties vastzitten in oude patronen of denkwijzen, waardoor niet de resultaten worden bereikt die de organisatie voor ogen heeft. Echter, het principe om continu te verbeteren wordt altijd omarmd. Andersom gezegd, je kunt moeilijk zeggen: ‘Ik ben tegen continu verbeteren!’

Maar hoe dan? We zien veel mensen in organisaties worstelen met de vraag welke filosofie, methodiek of techniek het beste is voor de organisatie. Het ene jaar is het Lean, het volgende jaar moet ‘heel de organisatie Agile’. Totdat de directeur iets heeft gehoord over Design Thinking en dit het nieuwe modewoord wordt. Over-eenkomsten bij al deze methoden: er zijn altijd mensen die ermee kunnen werken en mensen die er niet mee uit de voeten kunnen.

En dat is logisch. Niet elke uitdaging is dezelfde. Een timmerman kan niet elk probleem oplossen met een hamer. Soms heb je andere tools en technieken nodig om een probleem aan te pakken. Als bijvoorbeeld de gootsteen verstopt is, is een timmerman zelfs helemaal niet handig. Zo geldt dat ook voor uitdagingen in orga-nisaties.

Daarnaast geldt dat niet elk probleem dezelfde aanpak verdient. Het verschilt nogal of je als timmerman een boekenplank op moet hangen of dat je een schuur moet bouwen. Het één doe je zonder veel voorbereiding en planning, het ander vraagt wel om een plan van aanpak.

Kookboek voor verbeteraars

In dit boek lichten wij als verbeteraars toe hoe we naar continu verbeteren kijken. Het is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van processen en organisaties en zoekt naar een pragmatische benadering. We proberen alle stappen en technieken zo uit te leggen dat er geen speciale voorkennis is vereist.

Tools en Technieken

In het boek worden verschillende technieken uit methoden als Lean, Six Sigma enzovoort toegelicht. Elke techniek is in een vaste structuur omschreven, te weten:

Omschrijving: naam van de betreffende techniek en een korte omschrijving van de inhoud.

 Wanneer: in welke fase kan de techniek worden toegepast?

 Doelen: waarom gebruik je deze techniek?

 Stappen: welke stappen doorloop je in deze om deze techniek uit te voeren?

Voorbeelden: een voorbeeld van de techniek in praktijk.

Tips: handige weetjes en tips als je met deze techniek aan de slag gaat.

Klik op de naam van een ‘recept’ voor een toelichting en deze wordt geopend in een nieuw venster

In deel I van dit boek wordt de theorie van continu verbeteren behandeld. We lichten toe:

  • waarom continu verbeteren belangrijk is en waarom een boek hierover;
  • waarom de meeste verbetermethoden en technieken, zoals Lean, Six Sigma en andere goed samen ingezet kunnen worden;
  • hoe van continu verbeteren routine kan worden gemaakt;
  • welke drie vormen van aanpak voor het omgaan met obstakels of problemen in een organisatie we onderscheiden;
  • hoe projectmatig kan worden verbeterd.
In deel II richten we ons op een blauwdrukaanpak voor verbeteringen. Net als in een kookboek beschrijven we per gang de mogelijke gerechten die kunnen worden gebruikt. De keuze welke gerechten worden gebruikt, is aan de kok en bijvoorbeeld
afhankelijk van het gezelschap en de gewenste smaken. Wij beschrijven de ver-schillende fasen in een verbeterproject. We beschrijven hierbij bewust alle stap-pen in een verbeterproject waarbij afhankelijk van de situatie of uitdaging (gezel-schap) stappen (gangen) niet of beperkt kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is de inhoud van de stappen (de toe te passen technieken) afhankelijk van de inhoud van het probleem (de gewenste smaak).

In deel III worden diverse tools en technieken uiteengezet door middel van een omschrijving, wanneer ze worden toegepast, met welk doel en uit welke stappen ze bestaan en eventueel voorzien van een voorbeeld.

Over de auteurs

De auteurs van dit boek zijn André van Hofwegen en Willem-Jan Vos. Zij zijn werk-zaam binnen adviesbureau Improven en (in)direct betrokken bij verbeterprojecten en trainingen. Daarnaast hebben veel (oud-)collega’s en klanten met ze meege-dacht en meegewerkt, waarvoor ze hun grote dank uitspreken! Daarnaast zijn ze natuurlijk schatplichtig aan de vele denkers en doeners in het vakgebied. Achter in dit boek vind je dan ook een literatuurlijst met boeken en websites waar ze hun inspiratie uit hebben gehaald.

Namens de auteurs dan ook veel continu verbeterplezier gewenst!