Leergang Project Portfolio Management Flow

Schrijf je in!

Wendbaarheid vraagt om een flexibele en effectieve besturing van veranderingen!

Hoe richt je de besluitvorming over veranderingen zó in dat effectief wordt besloten, vanuit in-zicht en overzicht, zonder dat het een stroperige bureaucratie wordt? En hoe neem je iedereen daarin mee, zodat het werkt? Dit vormt de kern van de Leergang Project Portfolio Management. De roep om meer wendbaarheid in onze maatschappij vraagt iets extra’s van organisaties: grip krijgen op de projecten, zorgen voor concrete resultaten, bereiken van doelen, omgaan met “zij-invliegers”, verbeteren van de samenhang, vinden van de balans in veranderinitiatieven voor de korte en voor die op de lange termijn, samenwerken in situaties met projecten én agile teams. Dat vraagt om een andere benadering van PPM.

Het vakgebied Project Portfolio Management is dynamisch, met vele facetten, harde en zachte, structuur en cultuur. De theorieën lijken logisch, de praktijk is weerbarstig. Het antwoord hierop is de Leergang PPM FLOW! In 8 dagdelen ontdek je samen met de master én met collega’s uit andere organisaties hoe de vraagstukken aan te pakken.

Een leergang voor elke professional die verantwoordelijk is voor een portfolio van veranderini-tiatieven (projecten) en die er méér uit wil halen. Voor (project) portfolio managers, business change managers, transitie managers, programma managers, release train managers, portfolio analisten en PMO-managers biedt de Leergang PPM FLOW! dé kans voor verdere professionali-sering, samen met collega’s uit andere organisaties.

Met de aanpak van PPM FLOW! gaan we stapsgewijs van Los via Grip naar Synergie en Impact. 

De leergang heeft mij enorm geholpen bij het op de kaart zetten van PPM binnen De-fensie” (Dick Koen, Lead portfolio manager Ministerie van Defensie en met zijn team winnaar Portfoliomanager of the Year 2018)

Leren van eigen praktijk cases

De deelnemers benoemen hun uitdagingen, verpakken die in een eigen case en gaan daarmee in gesprek met de groep. Op deze manier wisselen ze onderling voorbeelden uit en leren ze over methoden, aanpak en oplossingen. Dit stimuleert toepassing van het geleerde in de eigen werkomgeving en het optimaal benutten van verworven kennis.

Groep samenstelling

De groepsgrootte is 4 tot 6 deelnemers, afkomstig uit diverse organisaties, profit én non-profit. De deelnemers zijn ervaren én beginnende portfoliomanagement professionals, (binnenkort) verantwoordelijk voor het coördineren of managen van een portfolio van veranderinitiatieven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de principes beheersen van projectmatig werken. Kennis van methodieken als MoP, MoV, MSP, Projectmatig Creëren, PRINCE2, Stage Gate, Kanban, Scrum en SAFe is een pré.

Programma-indeling

De leergang bestaat uit 8 sessies van een halve dag. We starten vanuit het volwassenheidsmodel van PPM FLOW! en hoe het veranderkundig werkt om iedereen mee te krijgen. Daarna verkennen we de mechanismen van het richten, ramen en realiseren van het portfolio van veranderinitiatieven en eindigen met de invloeden van leiderschap en mindset.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele leerdoelen van de deelnemers, bepalen we het definitieve programma gezamenlijk, in de eerste bijeenkomst.

Schrijf je in!

Locatie & tijdstip

De sessies worden gehouden op locatie in Utrecht West. Om de week, op vrijdagochtend van 08:30 tot 12:30 uur. De eerste bijeenkomst beslaat de eerste 2 sessies (dus hele dag). Deelnemers ontvangen aan het eind van de modulen een certificaat van deelname.

Data

Voorjaar 2023:

8 sessies, op 14/04 (2x), 28/04, 12/05, 26/05, 09/06, 23/06, 07/07*

Najaar 2023:

8 sessies, op 15/09 (2x), 22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12*

* Data in overleg definitief vast te stellen

Begeleiding

De Leergang PPM FLOW! wordt begeleid door drs. Jan G. Bloem, consultant en coach. Jan is ruim 40 jaar actief als organisatieadviseur waarvan 20 jaar in PPM. Hij staat aan de basis van PPM FLOW!, is verbonden aan Improven en PPMpro en heeft een ruime praktijk opgebouwd met best practices. Sinds 2004 organiseert Jan het PPM Jaarcongres (www.ppmjaarcongres.nl).

Jan is bereikbaar via +31 6 53 63 63 06

Kosten

€ 3.599,00 per persoon (exclusief 21% BTW)

Facturatie en betaling vooraf.