Lean Six Sigma

 

Het is in deze tijd niet vreemd dat bezuinigen op de agenda staat waardoor de procesvoering beter, sneller en klantgerichter moet. Gedwongen door tijdsdruk lossen organisaties aan de oppervlakte liggende knelpunten ad hoc op. Er is nauwelijks ruimte om achterliggende oorzaken aan te pakken en die structureel te verbeteren. Het gevolg is dat het grootste deel van de processen inefficiënt en complex blijft.

Wij herkennen deze problematiek. Wij geloven en weten dat het anders kan. We leren organisaties met de krachtige Lean Six Sigma filosofie en methodiek om naast de inhoud van de processen ook te kijken naar het ‘hoe’ en ‘waarom’. We geven inzicht in ‘verborgen fabriek’ en helpen uw medewerkers bij het versnellen van doorlooptijden, het elimineren van foutkansen of het reduceren van verspillingen. Tevens maken wij uw organisatie zelfredzaam, zodat u zelf in staat bent knelpunten duurzaam op te lossen en te blijven verbeteren.

Ons onderscheidend vermogen zit in het aanbieden van trainingen die een mix aan werkvormen kennen die variëren van praktijkoefeningen, games, intervisie, coaching tot direct toepasbare stukjes theorie. Onze trainers, coaches en begeleiders zijn zelf consultant en gekwalificeerde LSS specialisten met minimaal Black Belt niveau. Ze zijn vakspecialisten die theorie en praktijk kunnen koppelen. Dit zorgt voor goede theoretische bagage gecombineerd met interessante cases, boeiende praktijkervaringen en leerzame discussies.

Aanbod Lean Six Sigma Trainingen:

“Ervaren”en “leren” komt samen door een optimale combinatie van werkvormen als coaching, procesinterventies, actiegericht leren, cases, praktijksimulaties en relevante theorie. Afgestemd op uw situatie en wensen, zodat het voor de cursisten herkenbaar is. Met de DMAIC-methodiek (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) leren wij projectleiders LSS toe te passen op veranderingsprocessen in de organisatie.

Projectleiders en programmamanagers krijgen inzicht in veranderingstrajecten en leren complexe processen succesvol te veranderen met methoden als Lean, Kaizen en DMAIC. Naast theorie is er ook veel tijd voor managementvaardigheden en veranderkundige vaardigheden. De Black Belt leert draagvlak te creëren, workshops te faciliteren en brainstormsessies te begeleiden.

In de upgrade verdiepen en vergroten de deelnemers met de DMAIC-methodiek hun Green Belt kennis en ervaring tot Black Belt niveau. Voorwaarde voor deelname is kennis van LSS op Green Belt niveau.

De opleidingen worden parallel gegeven aan het uitvoeren van een praktijkproject, waarbij elke belt werkt aan een eigen project, dan wel samen met andere belts aan een project. Wij begeleiden de belts op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Opleiding en praktijk gaan hierbij hand in hand.

Na het afronden van de projecten kunnen de deelnemers opgaan voor het praktijkexamen Lean Expert, Green Belt of Black Belt. De training gaat door bij minimale deelname van 8 deelnemers. Er kunnen per training maximaal 16 deelnemers meedoen. De toelating gaat op volgorde van inschrijving. Alle opleidingen kunnen worden afgerond met een theoretisch examen.

Kosten

* Voor het volgen van de Upgrade Training van Green naar Black Belt zijn overleg van een Green Belt certificaat en een persoonlijke intake vereist.

Deze genoemde kosten zijn inclusief:

  • Digitaal trainingsmateriaal bestaande uit slides, artikelen en oefeningen.
  • Faciliteiten die nodig zijn om de training te volgen, waaronder indien nodig een gedeelde leenlaptop met Minitab tijdens trainingsdagen
  • Het betreffende examen, afgenomen door Improven BV
  • Lunchkosten

De kosten voor de training zijn exclusief:

  • Eventuele Minitab licentie
  • Eventuele coachingsuren gedurende het uitvoeren van Black Belt projecten