TOP 10 TRENDS IN PROJECTEN VOOR 2023

Wat gebeurt er in 2023 op het gebied van project- & portfoliomanagement? Een, niet geheel verassend, blijvende trend is de discussie tussen waterval vs. agile. Maar, opvallend is dat de ‘zachte’ kant steeds meer aandacht krijgt.

Al tien jaar op rij evalueren de consultants van Improven Projects & Change de veranderingen in hun vakgebied. Wat zien wij in de markt en bij onze klanten gebeuren? Welke ontwikkelen zien we vaker en kunnen we dan als trend beschouwen? In dit artikel zijn de 10 belangrijkste trends van dit jaar te lezen. Daarbij doen we in deze jubileumeditie ook een analyse van de belangrijkste trends van de afgelopen 10 jaar.

1. Projectmanagement op maat

Werken we traditioneel waterval, modern agile of iets ertussenin? Veel management teams kiezen ervoor om met de hele organisatie één van de uitersten te implementeren en daar strak aan vast te houden. Maar elk project is uniek en daarom moeten projectmanagers slimme keuzes maken. Ze moeten hun aanpak op maat maken voor hun project en het team waarmee ze werken: we noemen dat hybride projectmanagement. Wat dan natuurlijk belangrijk is, is dat de projectmanager het verschil kent tussen de verschillende aanpakken, de voor- en nadelen snapt en de juiste technieken kan toepassen waar nodig. En zoiets leer je niet uit een boek; een goede coach met ervaring in hybride projectmanagement kan hier het verschil maken.

2. Prioriteren en opschalen in agile omgevingen

Steeds meer organisaties kiezen er voor om agile te werken. Soms door een grote agile transformatie door te voeren, maar gelukkig steeds vaker bottom-up door allerlei initiatieven uit de organisatie zelf de ruimte te geven, want de bottom-up manier erg effectief is voor het laten slagen van een transitie naar meer agile werken. Doordat het agile gedachtegoed binnen de organisatie steeds breder wordt ingezet en er dus tal van nieuwe initiatieven ontstaan, is er behoefte om deze initiatieven te prioriteren en verder vooruit te kijken dan een enkele sprint. Dat noemen we ‘scaled agile’. De bekende voorbeelden zijn het gebruik van het SAFe® framework en de PI-planning.

3. Portfoliomanagement & waardecreatie

Als projecten agile en hybride worden aangepakt, heeft dat ook z’n weerslag op het projectportfolio management. Waar nieuwe manieren van werken vaak naar beneden doorsijpelen, zien we hier dus een tegenovergestelde beweging. Er is, ondanks meer onzekerheid en dynamiek in de markt, lang vastgehouden aan de meer traditionele benadering van projectportfolio management. Door versterkt eigenaarschap en betrokkenheid vanuit de business om tot optimale waardecreatie te komen, wordt er op portfolioniveau ook meer en meer kort-cyclisch en dynamischer gewerkt. Voorbeelden hiervan zijn de processen rondom budgetteren (LEAN budgeting), business case management en prioriteren (WSJF).

4. Het belang van een goed CPMO

De term PMO kan zowel programma-, project- als projectportfolio management office betekenen. Zelfs daarbinnen zijn er tientallen variaties te verzinnen. We zien steeds vaker een PMO op organisatieniveau ingericht worden, onder andere noemers (bijv. Centraal PMO, transitiebureau, transformatie office, strategy realisation office) om zich te onderscheiden van het meer traditionele PMO.

Dit CPMO vervult drie taken: 1) strategisch portfolio management voor het management, 2) levering van centrale diensten voor projecten en 3) het kenniscentrum over project- & portfolio management. Dit alles in lijn met het P3O®-model. Het CPMO is een veelzijdige spin in ‘t web dat kan groeien en excelleren door een bewuste positionering en heldere scopeafbakening, waarbij het toevoegen van waarde centraal moet staan.

5. Capaciteitsmanagement

Eén van de eerdergenoemde centrale diensten van het CPMO is capaciteitsmanagement. Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, wordt het voor organisaties van steeds groter belang om hun schaarse resources optimaal te benutten. Dit betekent dat er een goede balans bestaat tussen vraag en aanbod van resources. Er moet gewaarborgd worden dat de juiste mensen op het juiste moment met het juiste werk bezig zijn. Uiteindelijk zal capaciteitsmanagement helpen bij het beantwoorden van de vraag welke projecten de organisatie op welk moment kan doen, en of er voor nu en in de toekomst voldoende bekwame medewerkers beschikbaar zijn voor alle projecten binnen de organisatie.

6. Bredere inzet van projectmanagement tools

Steeds meer tools ter ondersteuning van project- & portfoliomanagement kiezen ervoor om mee te gaan in de hybride trend, waarbij agile, waterval en hybride vormen van projectmanagement allemaal ondersteund worden. Maar laten we eerlijk zijn: sommigen tools slagen daar beter in dan anderen. De pakketten die erin slagen dit goed in te regelen zullen het meest succesvol zijn. Een complicerende factor hierin is dat alleen het ondersteunen van het projectteam niet meer voldoende is; organisaties verwachten dat ook het projectportfolio management een plek krijgt in de tools, inclusief bijvoorbeeld een goede koppeling met de strategie, de mogelijkheid om scenario’s te draaien, business case management en capaciteitsmanagement.

De eerste zes trends van dit stuk zijn allemaal nogal ‘technische trends’, gericht op het inrichten van processen of systemen voor project- & portfolio management.  Maar ook aan de kant die vaak ‘zacht’ of ’de menskant’ wordt genoemd, is er veel aan de hand.

7. Succes ligt op het snijvlak van project- & verandermanagement

Een project is altijd een verandering van situatie A naar B, waar medewerkers andere of nieuwe handelingen moeten verrichten. Als we een project zo bekijken is het gek dat we vaak spreken van projectmanagement en niet van project- & verandermanagement. Waar voorheen verandermanagement er “even” bij werd gedaan tijdens de realisatiefase, hebben organisaties steeds meer door dat je vóór de start van een project hier al aandacht aan moet besteden én voorbereidingen moet treffen: wat is de doelstelling en gewenste resultaat? Welk gedrag draagt hieraan bij? Wat is de huidige situatie? En hoe gaan we de nieuwe situatie bereiken?”. De projectmanager kiest vervolgens een integrale aanpak waarbij de project- en veranderkundige activiteiten hand in hand worden opgepakt. Daarbij is dus ook de ‘zachte’ kant van de verandering planbaar geworden.

8. Goed opdrachtgeverschap

Goed project- & verandermanagement vereist goed opdrachtgeverschap. De opdrachtgever speelt ten eerste een belangrijke rol door het uitdragen van de centrale gedachte van de permanent veranderende organisatie. Daarnaast heeft de opdrachtgever een rol in het op gang houden van zijn/haar projecten door het uitdragen van de visie, snelle besluitvorming en goed stakeholder management. In de praktijk blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat opdrachtgevers duidelijk richting geven aan hun projecten, maar in plaats daarvan dit overlaten aan hun projectmanagers.

Wij zien dat organisaties waar het opdrachtgeverschap wordt ingevuld door iemand die echt eigenaarschap neemt voor het project en de beoogde verandering, een hogere kans op succes hebben. Binnen die projecten wordt dan nauw en gestructureerd samengewerkt tussen projecteigenaar en projectmanager; zij vormen een dynamisch duo. Zij weten elkaar snel te vinden wanneer dat nodig is en wachten niet op de eerstvolgende stuurgroepvergadering. De projecteigenaar is continu actief betrokken bij het informeren en betrekken van de stakeholders, is altijd zichtbaar en een coach voor de projectmanager.

9. Soft skills & EQ

Voor zowel de opdrachtgever als de projectmanager geldt dat zij elkaar hard nodig hebben, omdat de  omgeving méér en méér een politiek web is van interacties met mensen die weten (en uiten) wat ze willen. Dit maakt het betrekken van stakeholders steeds complexer.

De opdrachtgever en projectmanager moeten een integrale aanpak gebruiken om stakeholders mee te krijgen, zoals besproken bij punt 7. Binnen die aanpak moet er veel aandacht zijn voor een heldere en duidelijke communicatie die op de juiste manier mensen weet te motiveren en rekening houdt met de persoonlijke eigenschappen en voorkeuren van de stakeholders binnen het project. Daarbij is het tonen van empathisch vermogen, oprechte interesse en het begrijpen van de mensen (het zogenaamde EQ) essentieel voor een succesvolle oplevering van het project.

10. Hybride werken

Een complicerende factor in een integrale veranderaanpak met aandacht voor het individu is dat het hybride werken – soms op kantoor, soms vanuit huis – door een groot deel van de organisaties volledig is geadopteerd. De uitdaging voor de projectmanager ligt in het samenwerken en verbinden van teams en de stakeholders die niet op één locatie zijn. Een hybride projectmanager stuurt op verantwoordelijkheid, zelfstandig werken en kleine opleveringen van resultaten, om de voortgang inzichtelijk te houden en te bewaken. Het informeel ophalen van informatie is lastiger dan voorheen, waardoor de projectmanager meer nadruk moet leggen op controle van de voortgang, bijvoorbeeld tijdens gestructureerde overleggen, zonder dat dit overgaat in micromanagement. Handige tools hierin zijn bijvoorbeeld de digitale Kanbanborden, in tools als MS Teams, Jira of Trello.

Top 10 trends in de afgelopen 10 jaar

Al voor het tiende jaar op rij maken de  consultants van Improven Projects & Change deze top 10 van trends in project- & portfolio management. Dat verdient wat extra aandacht. Tijd om te analyseren wat voor constante en nieuwe trends we zien in die afgelopen 10 jaar.

Methodieken: Al in de eerste uitgave viel het woord agile in combinatie met projectmanagement, maar in de laatste 5 jaar zien we dat er meer maatwerk wordt gedaan met de opkomst van hybride projectmanagement, waar de goede elementen uit het traditionele waterval worden gecombineerd met technieken uit het meer moderne agile-gedachtegoed.

Data & Intelligentie: Dit was in 2012 nog absoluut geen onderwerp, maar we zagen het onderwerp de afgelopen jaren een aantal keer terugkomen. Dit jaar is deze er echter weer uitgevallen, omdat we maar weinig daadwerkelijke toepassing zien in projecten en portfolio’s. Wij blijven echter geloven in data gedreven besluitvorming in projecten.

Project Management Office (PMO): Deze ontwikkeling laat een constante groei zien in de laatste 10 jaar: het PMO ontwikkelt zich van projectondersteuner naar kenniscentrum dat waarde toevoegt voor de hele organisatie. Vanaf nu refereren we aan een CPMO of Strategy Realisation Office.

Opleidingen & soft skills: In het begin zagen we dat het belang van goede opleidingen voor projectmanagers, waarbij de focus lag op de technische vaardigheden, nog hoog op de agenda staan. Tegenwoordig zijn deze competenties een vanzelfsprekendheid geworden en ligt de nadruk op het trainen en kunnen inzetten van soft skills.

Project- & Portfolio Management: Het groeiende belang voor organisaties van het inrichten en inzetten van goed projectportfolio management is een constante factor van aandacht in de afgelopen 10 jaar. De relatie tussen de strategie van de organisatie en de realisatie daarvan door projecten, beheerst door integrale tooling, wordt steeds sterker.

Na 10 jaar analyse van de trends en ontwikkelingen kunnen we zeggen dat de consultants van Improven Projects & Change de trends in de markt goed kennen en het vaak bij het rechte eind hebben bij het voorspellen van de nieuwste ontwikkelingen.

Het is belangrijk om aan de veranderkracht van uw organisatie te blijven werken. Mocht u meer informatie willen over een van de genoemde best practice trends of bent u benieuwd hoe een Improven consultant uw organisatie op een andere manier kunt helpen, neem dan contact op met Maarten van Weeghel.

Voor meer vragen of informatie over dit onderwerp

+31 6 12 99 95 75 Maarten van Weeghel