Shadow IT: onvermijdelijk en risicovol

Het nieuwe werken biedt aan werkgever en werknemer veel flexibiliteit en vaak ook een kostenbesparing. Er kleeft echter ook een groot risico aan. Het is namelijk vrij makkelijk en zelfs verleidelijk eigen applicaties, tools en fysieke apparaten binnen de werkomgeving te gebruiken zonder expliciete toestemming. Denk hierbij aan (gratis) tools als Dropbox, WeTransfer of Google Drive, maar ook usb-sticks en privé laptops of apps op de persoonlijke mobiele telefoon. Dit fenomeen noemen we Shadow IT. En vaak zijn uw medewerkers zich totaal niet van bewust van hun eigen rol hierin.

Hoe makkelijk het ook klinkt, voor organisaties is het veel gevaarlijker dan het lijkt. We maken ons er allemaal regelmatig en dus ook veelal onbewust schuldig aan. Het lijkt onschuldig, maar het kostte Hillary Clinton het Amerikaanse presidentschap. Shadow IT is momenteel één van de grootste Security en Datarisico’s die er zijn.

Improven helpt organisaties de omvang en risico’s van Shadow IT inzichtelijk te maken en onder controle te brengen. Een optimale balans tussen mobiliteit en veiligheid. Uw IT & Organisational Governance in een geruststellend evenwicht.

Meer weten? Kijk dan op www.improven.nl of neem contact op met ons! Groet Ramon van den Heuvel, partner Improven (+31610896879 ramon.van.den.heuvel@improven.nl).