In vijf stappen naar effectieve bedrijfsvoering in de zorg

Hoe kom je tot een bedrijfsvoering die niet alleen gericht is op ondersteuning van het primaire proces, maar tevens een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de missie van een zorgorganisatie? Oftewel een bedrijfsvoering met impact? Jan Kamp en Frank van den Bos van Improven vertellen hierover.

De afgelopen jaren hebben veel zorgorganisaties stappen gemaakt om hun bedrijfsvoering op orde te krijgen. Er is grip gekregen op de processen en systemen en deze zijn efficiënter geworden. Door het klantgericht opstellen van het primaire zorgproces is synergie in de bedrijfsvoering ontstaan.

Sommige zorgorganisaties hebben delen van bedrijfsvoering ondergebracht in een shared service center of uitbesteed. Al deze leiden tot een volwassen bedrijfsvoering, die nodig is voor de ondersteuning van het primaire zorgproces.

Personeel

Op dit moment zijn veel zorgorganisaties bezig met het vinden van voldoende geschoold zorgpersoneel. Werving en selectieprocessen worden op orde gebracht, meer mensen opleiden, samenwerkingsverbanden, enzovoort. Het is te vergelijken met autofabrikanten die de afgelopen twintig jaar zuinige benzineauto’s gingen maken terwijl de brandstof langzaam op raakt. We moeten het doen, maar het is niet de oplossing voor het lange termijn probleem.

Specialisatie

Hoe dan wel? Niks nieuws; door innovatie. Er zijn nu al vele innovaties die op kleine schaal worden ingezet. Een deel van deze innovaties zal gemeengoed worden en zal de ICT component binnen een zorgorganisatie fors laten stijgen. Nu is dat circa 1-2 procent van de totale kosten en betreft voornamelijk kantoorautomatisering en functionele systemen. De verwachting is dat dit gaat stijgen naar 10-20 procent. Daarnaast is het natuurlijk van belang keuzes te maken welke dienstverlening u wel of niet wilt leveren en daar uw organisatie op in te richten. Specialisatie dus in plaats van diversificatie, ook binnen de bedrijfsvoering.

Vragen

Heeft u zicht op de innovaties die in het binnen- en buitenland ontwikkeld worden? Of vraagt uw interne bedrijfsvoering nog teveel aandacht? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en wat zullen ze gaan betekenen in uw organisatie? Innovaties en projecten zullen steeds nadrukkelijker op de agenda komen te staan van het MT. Heeft u de mensen in huis die dergelijke trajecten kunnen leiden? Hoe ziet de businesscase er uit? Zijn er voldoende financiële middelen om dergelijke investeringen te bekostigen? Overweegt u samenwerking met andere zorgorganisaties of is uitbesteden aan een leverancier de betere keuze? Hoe kijken de interne stakeholders hier tegenaan? Delen zij uw visie of zitten ze nog op de lijn van het beter maken van de benzineauto?

Allemaal vragen waar u beter antwoord op weet dan wij. Wel weten we uit ervaring dat het ruim op tijd beginnen bij de laatste vraag het belangrijkste is.

Welke stappen moeten gezet worden?

1. Formuleer een gezamenlijke visie op bedrijfsvoering van de toekomst
2. Bepaal het volwassenheidsniveau van uw organisatie
3. Benoem de strategische risico’s
4. Stel de veranderagenda samen
5. Realiseer de veranderagenda

Ons advies bij deze stappen: begin vandaag nog, maak tijd en heb plezier!

Dit artikel is ook geplaatst op Skipr: https://www.skipr.nl/blogs/id3974-in-vijf-stappen-naar-effectieve-bedrijfsvoering-in-de-zorg.html