Improven en Quadrum Capital: ‘Duurzame investering zonder exitstrategie’

Vorige maand meldde Consultany.nl dat Improven en Quadrum Capital hun relatie verder hebben uitgebouwd. Daarbij merkten we op dat steeds meer adviespartijen in handen komen van private equity. Dat deed Improven-managing partner Jan Bosman de wenkbrauwen fronsen. Dus belden we met hem en Dennis de Buijzer van Quadrum Capital, zodat ze ons konden uitleggen waarom deze deal toch écht anders is dan al die andere.

Wie de Nederlandse consultingbranche volgt zal het niet zijn ontgaan: er is een flinke consolidatieslag gaande. Wekelijks – soms vaker – kunnen we er weer een nieuwe overname of fusie bij noteren, waarbij de steeds groter groeiende adviesgroepen dikwijls kunnen putten uit de diepe zakken van private equity-partijen.

Niet zo gek dus dat we ook de nieuwe deal tussen finance-, risk- en IT-adviesbureau Improven en investeringsmaatschappij Quadrum Capital in dit rijtje schaarden, erkent ook Jan Bosman.

“Strikt gezien is het ook niet onjuist”, begint de managing partner. “Quadrum Capital investeert inderdaad met privévermogen. Maar tussen de samenwerking die wij hebben gesloten en de gebruikelijke private equity-investering zit een wereld van verschil.”

“Om te beginnen is Quadrum Capital geen vreemde partij die ons even komt oppikken”, zo legt Bosman ons uit. “Ze waren al betrokken sinds de opstart van Improven in 2016, maar hebben nu formeel een belang genomen vanuit hun fondsen.”

Geen hijgende investeerders in je nek

Nog belangrijker, zo benadrukt hij, is dat Quadrum Capital deze nieuwe investering doet vanuit zijn nieuwe Evergreen Fund. En dat is waar het grootste verschil zit met private equity zoals we dat doorgaans kennen.

Meestal heeft een fonds een bepaalde looptijd – vaak vijf jaar – waarin zoveel mogelijk rendement wordt nagestreefd. Er wordt volop ingezet op snelle winstgroei om de overgenomen partij daarna voor zoveel mogelijk geld weer van de hand te doen. Vaak gaat dit gepaard met hoge leningen en financiële structuren om maximale leverage te creëren. Dat geldt niet voor het Quadrum Evergreen Fund, legt Bosman uit.

“Het is een fonds dat niet of nauwelijks gebruik maakt van leningen én zonder exitstrategie. Dat maakt het totaal anders dan een gebruikelijke private equity-investering, waarbij het rendement wordt behaald op de exit.”

“Improven groeit al vijf jaar op rij en weet zich te onderscheiden binnen een markt die ook volop kansen biedt voor de toekomst.”

“Hier zit het rendement níet op een kortetermijnexit, maar is de doelstelling om voor de lange termijn te investeren in duurzame, goed renderende, solide organisaties, die gewoon jaar in jaar uit een duurzaam rendement hebben. Er zitten dan ook geen investeerders in het fonds die in onze nek hijgen met de vraag wanneer de inleg is verdubbeld.”

Dennis de Buijzer, investment manager bij Quadrum Capital, legt uit dat het Evergreen Fund speciaal is gericht op deelnemers die voor de lange termijn gaan. “De achterban bestaat uit ondernemers, ex-ondernemers en ondernemende families”, vertelt hij. “Sommige deelnemers willen graag iets opbouwen voor hun kinderen. Dan zitten ze er niet op te wachten als hun vermogen na een paar renderende jaren alweer vrijkomt en opnieuw moet worden gealloceerd.”

Verenigd in duurzame groei

De focus van de samenwerking ligt dan ook helemaal op duurzame groei, en dit is precies waar de twee partners elkaar ontmoeten: Improven was op zoek naar een partij om deze langetermijngroei financieel te ondersteunen, en Quadrum Capital naar een partij met een gezond groeipotentieel.

“Waar we bij Improven mee bezig zijn is het bouwen van een mooie consultancyorganisatie die duurzaam succesvol kan zijn”, aldus Bosman. “Daarbij is het essentieel dat we onze eigenheid behouden, en dan is het heel mooi dat je samenwerkt met een investeringsfonds dat die doelstelling deelt.”

Nog een belangrijk kenmerk is dat Quadrum Capital zich niet actief bemoeit met de bedrijfsvoering van Improven. De Buijzer: “Wij fungeren als sparringpartner en blijven wat meer op de achtergrond. We investeren dan ook alleen in bedrijven met een professioneel en zelfstandig management, en met het partnerteam van Improven is dat absoluut het geval.”

“Daarbij groeit het bureau al vijf jaar op rij en weet het zich te onderscheiden binnen een markt die ook volop kansen biedt voor de toekomst”, geeft hij aan. “Bedrijven leggen steeds meer focus op risk, finance en IT. Bovendien bedient Improven zowel opdrachtgevers uit de private als uit de publieke sector, wat zorgt voor een stabiele basis.”

Groeien op basis van eigen kracht

Vanuit deze basis wil Improven met de ondersteuning van Quadrum Capital verder bouwen. Bosman benadrukt dat het bureau daarbij trouw blijft aan zijn bestaande focus op finance, risk en IT. “Die specialisatie is een belangrijk deel van ons succes. We worden nu herkend op de kwaliteit die we daar bieden en dat willen we natuurlijk voortzetten.”

Wel blijft het bureau meebewegen met het continu in ontwikkeling zijnde vakgebied. “Je ziet nu dat project- en programmamanagement steeds belangrijker worden. Zeker grote organisaties krijgen in hun transformatieprogramma’s te maken met zoveel projecten dat het een uitdaging wordt om de controle te houden. Daar helpen wij ze bij.”

Daaraan gerelateerd speelt ook verandermanagement een steeds belangrijkere rol. “In de voortdurende digitale transformatie gaat het allang niet meer alleen om de inhoud of technologie, maar minstens zoveel om het meenemen van de mensen en verankeren van de verandering.”

“Deze dimensie verstevigen wij versneld in onze dienstverlening en bij het aannemen van nieuw talent selecteren we hier ook op. Immers, eigenschappen als ‘verbindend vermogen’ en ‘organisatiesensitiviteit’ zijn hierbij essentieel.”

Ter aanvulling van de autonome groei wordt ook gekeken naar overnames, maar daarbij gaat het volgens Bosman zeker niet om een grootste buy-and-build-strategie. “We hebben ons niet bij Quadrum aangesloten vanwege een grote pot geld om concurrenten op te kopen, maar selectieve overnames van kleine, complementaire spelers liggen wel in het verschiet.”

Daarbij kan hij al wel melden dat Improven al “behoorlijk serieus” bezig is met één overname. “Daar kunnen we hopelijk binnenkort meer over bekendmaken.”

Verder op het ingeslagen pad

Wat overheerst in het verhaal van Bosman is dat de samenwerking met Quadrum Capital vooral moet worden gezien als een manier waarop Improven zijn weg op het al eerder ingeslagen pad krachtig kan vervolgen.

“Dankzij deze uitgebouwde samenwerking kunnen we nóg beter doorgaan met datgeen waar we al jaren mee bezig zijn: beheerst groeien op basis van kwaliteit.”

“Het is geen grote trendbreuk”, geeft hij aan. “We blijven doen wat we al deden, onze strategie is en blijft het doen van leuke projecten, voor leuke klanten met leuke collega’s. Het partnerteam blijft hetzelfde en wordt de komende jaren, in lijn met de groei van de organisatie, versterkt. Vanuit ons team wordt dan ook erg positief gereageerd.”

“Onze mensen zien natuurlijk ook wat er gebeurt in de markt, hoeveel partijen worden opgepikt”, licht hij toe. “De boodschap die we hiermee afgeven is dat de stabiele aandeelhouder die we al aan boord hadden de samenwerking nog eens heeft bestendigd zodat we kunnen doorgroeien op onze eigen voorwaarden, door onze eigen identiteit vast te houden.”

Een belangrijk deel van die identiteit ligt ook in de wijze waarop Improven zich inzet voor brede maatschappelijke impact. Zo spreekt het bureau in raamcontracten concrete en meetbare sociale doelstellingen af met klanten, investeert het een percentage van de omzet in social return en werkt het continu aan thema’s als duurzaamheid, circulariteit, ongelijkheid en diversiteit.

“Ook zetten we onze eigen expertise in”, vertelt Bosman. “Bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo begeleiden wij statushouders naar werk- en leerplekken en bieden wij ze vakinhoudelijke begeleiding. Denk aan trainingen in finance en data, advies rond het opstellen van een cv en LinkedIn-profiel en begeleiding in het zoeken naar en vinden van werkplekken.”

Deze belangrijke pijler van de cultuur van Improven blijft dan ook fier overeind staan, verzekert Bosman ons. “Dankzij de groei die Quadrum ondersteunt kunnen we onze positieve impact alleen maar verder vergroten.”

Hetzelfde geldt voor de uitgebreide groei- en ontwikkelmogelijkheden die Improven biedt aan zijn professionals. “Dat is een ander deel van onze boodschap aan onze mensen: met onze groei ontstaan voor onze mensen ook weer nieuwe kansen om mee te groeien. Inmiddels zijn aardig wat van hen senior geworden en die vinden het op een gegeven moment ook leuk om zelf de trekker te zijn van een team.”

“Met Young Improven én onze programma’s voor mediors en seniors hadden we al een mooi doorlopend leercurriculum, maar dit biedt ook nieuwe doorgroeimogelijkheden”, legt hij uit. “En dat maakt de cirkel rond, want dat draagt op zijn beurt weer bij aan onze groei – waarin het vinden en behouden van talent vandaag de dag één van de grootste uitdagingen is.”

“Kortom”, sluit Bosman af, “dankzij deze uitgebouwde samenwerking kunnen we nóg beter doorgaan met datgeen waar we al jaren mee bezig zijn: beheerst groeien op basis van kwaliteit door onze talenten te ontwikkelen en klanten optimaal te helpen.”