DATA VERZAMELEN EN MEETPLAN

Omschrijving

Om de juiste conclusies te kunnen trekken, is het cruciaal dat de data betrouwbaar zijn. Een meetplan helpt je hierbij.

Wanneer

In de fase Meten.

Doelen

Meten is belangrijk omdat je aan de hand van procesdata gefundeerde besluiten kunt nemen over de bottlenecks in het proces en het verbeterpotentieel dat je kunt realiseren.

 Stappen

Invullen meetplan die uit de volgende onderdeel bestaat:

Figuur: Onderdelen meetplan

Tips:

  • Let op tegenstrijdigheden in de CTQ Flowdown. Soms zijn de wensen van ene klant tegenstrijdig aan de wensen van de andere klant. Zo kan bijvoorbeeld de directie gaan voor lage kosten, terwijl klanten extra service verwachten.
  • Dit is vaak het moment dat duidelijk wordt dat er geen duidelijke normen zijn voor de prestaties. Bijvoorbeeld klantwensen zijn niet echt bekend of concreet en/of interne klanten hebben nooit productienormen opgesteld. Dat is het moment om terug te gaan naar de Champion om hier duidelijkheid in te krijgen. Immers, zonder norm is alles goed (of alles fout).

 Voorbeelden

Tabel: Voorbeeld meetplan

 

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen