Lean Six Sigma & Continu Verbeteren

Lean & Six Sigma zijn twee verschillende filosofieën die hun oorsprong vinden in de operational excellence stroming. Beide hebben als doel om continu verbeteren een vanzelfsprekend onderdeel te laten worden van de organisatie. Wanneer Lean en Six Sigma samenkomen, worden de beste aspecten van beide benaderingen gecombineerd tot een filosofie waarin snelheid en kwaliteit van het proces centraal staan. Het uitgangspunt voor de eisen aan het proces is altijd de klant.

Lean wordt ondersteund door een verzameling van methoden die gericht is op het elimineren van verspillingen in het bedrijfsproces. De grondbeginselen van het Lean-denken zijn voor een groot deel ontwikkeld door autofabrikant Toyota, die zich met zijn productiesysteem (TPS) ondermeer richtte op het identificeren van meerwaarde voor de klant, het reduceren van voorraad, verkorten van wachttijd, verminderen van transport, standaardiseren van handelingen en het creëren van ‘flow’. Vooral vraagstukken waarbij doorlooptijdverkorting van product of dienst gerealiseerd dient te worden, komen in aanmerking voor een Lean benadering.

Six Sigma wordt ondersteund door een methode voor het verbeteren van procesprestaties die zich voornamelijk richt op de kwaliteit van de output. In het kort streeft Six Sigma ernaar om de voorspelbaarheid van de output te vergroten. Six Sigma heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig bij Motorola en General Electric en streeft door het managen op basis van feiten naar een kwaliteitsniveau binnen processen van 3,4 defecten per 1 miljoen mogelijkheden (6 standaarddeviaties). Deze statistische procesbeheersing vindt plaats door een focus op het continu meten, analyseren en verbeteren van processen door organisaties. Daarnaast voorziet Six Sigma in projectmatige aanpak van procesverbetering (DMAIC).

Lean Six Sigma is een combinatie van de twee technieken, Het stelt bedrijven in staat om een grondige analyse naar de kernoorzaak van een probleem uit te voeren en afhankelijk van het probleem (gebrek aan snelheid of tijdigheid, teveel fouten of teveel variatie in de output) de juiste methode in te zetten om tot een oplossing te komen. Het combineert dus het beste van de twee methoden.

Mensen binnen de organisatie die zich met Lean Six Sigma bezig houden, kunnen aan de hand van hun kennis en ervaring een kwalificatie verwerven. Deze mensen hebben een zogenaamde ‘Belt’. Deze kwalificatie loopt van een Yellow Belt voor beginners, Green Belt voor gevorderden, tot (Master) Black Belt voor zeer ervaren projectleiders. Improven leidt toekomstige projectleiders op tot Yellow, Green en (Master) Black Belt. Voor onze Green Belt en Black Belt trainingen bestaat de mogelijkheid tot certificering.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies

Improven B.V. maakt op deze website gebruik van functionele -, analytische - en advertisingcookies. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze website analyseren en kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Door gebruik te blijven maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door uw standaard browserinstellingen hierop aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.