Risk

De doelstelling van risicomanagement is het inzichtelijk en beheersbaar maken van de risico’s binnen alle lagen van uw organisatie – van medewerker tot systeem tot proces. Op basis hiervan maakt u een afweging tussen risico, rendement en risicobereidheid die voorspelbare waarde creëert bij het behalen van de strategische doelstellingen. In onze visie op organisatierisico’s spelen voor de inrichting van Governance, Audit, Risk & Compliance drie thema’s een hoofdrol: (1) verdienmodellen, (2) aantoonbare beheersing en (3) cultuur, leiderschap en gedrag. Improven helpt u graag bij:

  • De vormgeving, inrichting en verbetering van risicomanagement en de bijbehorende functie;
  • Inrichting van de Administratieve Organisatie & Interne Beheersing (AO/IB);
  • Inzichtelijk maken van uw strategische en operationele risico’s
  • Bepaling van uw risicobereidheid (Risk Appetite) en de doorvertaling naar een Risk Appetite Statement;
  • Inrichting van Internal / Risk Control Frameworks;
  • Faciliteren en uitvoeren van Risk Assessments;
  • Implementatie Enterprise Risk Management (COSO-ERM);
  • Opstellen van risicoscenario’s, –analyses, -rapportages en -dashboards.

Het team van Business Risk Services van Improven gelooft in een goede mix van ‘hard’ en ‘soft’ (behavioral) controls die samen zorgen voor het juiste gedragsaspect in de beheersing van organisatierisico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving en vooral het nastreven van de strategische doelstellingen van uw organisatie. Wij bieden u hiervoor een breed palet van producten en diensten die zijn gebaseerd op diverse specialistische expertises én die wij organisatie specifiek maken: u kunt van ons verwachten dat wij maatwerk leveren op basis van best practices die passen bij uw sector, organisatiestructuur en –cultuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laszlo Nagy op 06 - 53 36 11 11 of via e-mail laszlo.nagy@improven.nl