Het spanningsveld tussen het kort cyclisch plannen en harde deadlines

Als Product Owner in het HR domein bij een grote Nederlandse bank ben ik verantwoordelijk voor alle IT changes die op de applicaties voor personeels- en salarisadministratie ingediend worden. Het is hierbij van groot belang dat de applicaties tijdig aangepast worden, want het zou onacceptabel zijn als een bank niet op tijd voldoet aan wet- en regeling.

Eén van de grootste uitdagingen waar ik dagelijks mee te maken heb is het spanningsveld tussen het kort cyclisch plannen en harde deadlines die worden gesteld door de business. Hoe kan ik als Product Owner IT changes voortdurend op basis van klantwaarde prioriteren, terwijl er voor sommige IT changes harde (langere termijn) deadlines gelden? Is dan een planning vereist om deze deadlines te behalen? Ik adviseer om dit wel te doen. Ondanks dat het volgen van een planning niet volledig in lijn is met het Agile gedachtegoed, ontkom je er soms niet aan. Probeer geen detailplanning te maken waarin activiteiten op dag niveau gepland staan. Houd daarom altijd ruimte over in de planning voor nieuwe inzichten, daarmee blijft de planning zo flexibel mogelijk.

Mijn tip is om de Agile principes te omarmen, maar ook om pragmatisch te blijven in de toepassing ervan. Laat Agile daarom geen doel op zich zijn, maar een middel dat organisaties helpt om zo wendbaar mogelijk te zijn in deze snel veranderende wereld. Daarmee dient u het belangrijkste doel van Agile: waarde toevoegen voor de klant.