Connected HR

Test your digital HR maturity Customer cases Customers SERVICES

2024 is hét jaar van Digitale HR Transformaties

HR heeft tegenwoordig een cruciale, verbindende rol binnen organisaties. Dat is waar Connected HR voor staat. Waar HR-functies zich 10 jaar geleden nog ontwikkelden van ondersteunend P&O orgaan naar HR Business Partner, wordt er in 2023 verwacht dat HR zich van ondersteunende, signalerende en informerende partner verder ontwikkelt tot strategische partner. Een partner die de organisatie helpt wendbaar en flexibel in te spelen op de onvermijdelijke digitalisering, hybride werken, agile way of working of bijvoorbeeld virtuele teams in plaats van de verouderde silo-gedachte. De rol van HR is in de afgelopen jaren drastisch veranderd en zal ook de komende jaren verder evolueren. HR is en blijft een belangrijke pijler in de organisatie waardoor de noodzaak groeit om de verbinding tussen HR- en andere processen te versterken. Systemen zijn hierin een belangrijke verbindende factor.

Besides the 'standard' HR tasks, such as determining and organising terms of employment or granting rewards and leave, topical themes are given a place on the HR agenda. Topics such as Total Talent Management, HR Data, (mental) health and happiness at work, HR efficiency with shortened lead times or hybrid working cannot be ignored in the HR function.

Human Resources heeft dan ook de schone taak dit alles bij te houden en hier soms zelfs kartrekker in te zijn! Dit vraagt om een geoliede machine, waarin de basis op orde is, de ‘standaard’ processen soepel lopen, privacy wet- en regelgeving geborgd is en IT deze bewegingen faciliteert. Want juist dan is de HR-afdeling wendbaar en is er ruimte voor noodzakelijke innovaties om scherp in de markt te blijven staan.

Improven accompanies organisations in these HR transformations, as project leader, as consultant, as product owner, business analyst or as outboard motor in operational execution.

Improven accompanies organisations in these HR transformations, as project leader, as consultant, as product owner, business analyst or as outboard motor in operational execution.

How do we address that?

 1. HR Digitisation Scan

  Met behulp van een pragmatische scan aangevuld met interviews maken we een analyse van de huidige status van digitalisering van HR-processen en onderliggende systemen. Improven kent de HR-uitdagingen van dit moment en brengt met de HR Digitaliseringsscan in kaart in hoeverre aan belangrijke randvoorwaarden voor de digitale transitie is voldaan. Met onze scan beoordelen we de facetten organisatie, systemen, mensen en processen.

 1. Agility index: The maturity of your HR-IT set-up

  De uitkomsten van de digitaliseringsscan worden verwerkt in een maturity model waarmee we inzicht geven in de wendbaarheid van de HR-organisatie. De index biedt zicht op de verhoudingen van en afhankelijkheid tussen de huidige HR-processen, hoe deze zijn geautomatiseerd en ingeburgerd in de organisatie en de volwassenheid van het huidige HR-IT-landschap dat deze processen ondersteunt.

 2. Customised advice

  Het volwassenheidsniveau laat zien waar uw organisatie op dit moment staat en welke stappen we samen kunnen zetten om de HR-functie naar een volgend niveau te brengen. U ontvangt een adviesplan op maat voor uw organisatie om de next steps te zetten richting een wendbare HR-organisatie.

  Met onze kennis van diverse (HR-)softwarepakketten kijken wij naar de best passende oplossing voor de organisatie binnen het budget en passend bij de wensen en ambities. Wij co-creëren samen met u een toekomstbestendige basis, waarin riskmanagement en AVG geïntegreerd zijn in de processen, en waaraan nieuwe en relevante innovaties kunnen worden toegevoegd en de wendbaarheid van zowel HR als de organisatie wordt vergroot.

Customers ask us for:

 • Package and vendor selections for HR software
 • Impact analyses for changes in HR IT landscapes
 • Project management for HR tooling implementations
 • Redesign and design of HR processes and ICT systems
 • HR outsourcing
 • Determinations and optimisations of HR IT architecture

What does it bring organisations

 • Time to engage in business development and HR strategy development on topical issues
 • Uniform, measurable and partially automated HR processes
 • Implemented HR software, tailored to the end user and integrated into business processes
 • Trained end-users, process owners and management organisation.

For more questions on this topic

+31 6 516 22 306 Joanneke Buizer