Improven levert tactische en strategische financiële adviesdiensten aan de gemeente Amsterdam

IMPROVEN heeft de aanbesteding van gemeente Amsterdam gewonnen voor het leveren van tactische en strategische financiële adviesdiensten. Gisteren is de raamovereenkomst getekend, een prachtig moment! We zijn vanuit IMPROVEN trots dat we onze dienstverlening de komende jaren bij de gemeente Amsterdam mogen continueren!

Amsterdam is met meer dan 800.000 inwoners de grootste gemeente van Nederland. Voor alle taken waar Amsterdam verantwoordelijk voor is, koopt zij een grote variëteit aan diensten, producten en
werken in. Voor de realisatie van haar taken, bestaat de gemeente uit Bestuur en Organisatie, vier functionele clusters en zeven stadsdelen. Samen vormen zij de gemeente Amsterdam.

De gewonnen aanbesteding betreft een raamovereenkomst voor de inzet van financiële capaciteit vanaf functieschaal 10. Door het aangaan van raamovereenkomsten met een beperkt aantal partijen beoogt de gemeente Amsterdam in een steeds schaarser wordende arbeidsmarkt voor financieel personeel de garantie te hebben om over kwalitatief gedegen capaciteit te kunnen beschikken. Daarnaast kan sneller worden ingehuurd, omdat de uitvraag via een zogeheten ‘minicompetitie’ direct bij de vooraf geselecteerde partijen wordt uitgezet.