SIPOC

Omschrijving

De SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) is een weergave van een proces in een vijfkolommenstructuur. Hierin zijn aanvullende eisen aan de input en de output beschreven. Deze eisen zijn invloedfactoren die medebepalend zijn voor de procesprestatie.

Wanneer

In de fase Beeldvormen, bij het in kaart brengen van het huidige proces. In de fasen Beeldvormen en Borgen resultaten en bij de dagelijkse sturing.

Doelen

Een SIPOC maakt de reikwijdte (van trigger tot eindproduct) van een proces inzichtelijk. Ook helpt een SIPOC om de in- en output en bijbehorende criteria van een proces helder te krijgen.

 Stappen

  1. Bepalen van de klanten van het proces.
  2. Bepalen welke output er uit het proces komt en waar deze aan moet voldoen.
  3. Bepalen welke input nodig is om het proces te starten en waar deze aan moet voldoen.
  4. Bepalen van de leveranciers van deze input.
  5. Maak een inschatting in hoeverre er op dit moment aan de criteria wordt voldaan (vraag naar schattingen of exacte cijfers).

 Voorbeelden

Figuur: Voorbeeld SIPOC

Tips:

  • Wanneer je een proces in kaart brengt, helpt het om te starten met een SIPOC. Op deze wijze is de scope van het proces helder en is bekend wat wel en niet in kaart wordt gebracht.
  • Zorg dat je de SIPOC in samenwerking met procesbetrokkenen opstelt.
  • Begin de SIPOC van ‘rechts naar links’, dus start met het definiëren van de klant en output.
  • Formuleer het proces met een werkwoord, bijvoorbeeld ‘Afhandelen facturen’.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen