PARETO­-ANALYSE

Omschrijving

Het Pareto-principe wordt ook wel de 80-20-regel genoemd. Joseph Juran ontdekte dat de 80-20-verhouding op heel veel aspecten toepasbaar is en veralgemeende de regel door te stellen dat 80 procent van de uitkomsten verklaard kan worden door 20 procent van de oorzaken. Zo kan in een schoolklas 20 procent van de kinderen 80 procent van het lawaai veroorzaken, terwijl in de chemische industrie 20 procent van de processen 80 procent van de uitstoot veroorzaakt. Door dit te weten, kan men de efficiëntie van de probleemaanpak verhogen, door zich meteen op die 20 procent te richten.

Wanneer

In de fase Analyseren probleem.

Doelen

Het Pareto-principe wordt in de meeste gevallen gebruikt om prioriteiten te stellen. Door te analyseren welke bezigheden snel resultaat opleveren, helpt dit bij het maken van de juiste keuzes. De Pareto-analyse helpt bij het stellen van prioriteiten in een bepaalde situatie waardoor efficiëntie in het oplossen van een ‘probleem’ kan worden bereikt.

 Stappen

Een Pareto-analyse kun je handmatig maken of met behulp van een statistisch programma zoals Minitab of Excel. Bekijk voor een uitgebreide toelichting het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=F-I-BVqMiNI.

Tips:

  • De verhouding van 80-20 moet niet letterlijk worden genomen en kan in de praktijk dus ook 30-70 of 18-92 zijn. Het verschilt per onderwerp en gaat vooral om het principe. De 80-20-regel is dus een versimpeling van de

 Voorbeelden

  • 20 procent van de bevolking bezit 80 procent van de rijkdom in Italië (conclusie van Pareto in 1906).
  • 20 procent van de werknemers verzorgt 80 procent van de totale productie (het principe van het onevenwicht).
  • 20 procent van de aangeboden goederen en diensten levert 80 procent van de totale omzet.
  • In 20 procent van de tijd lever je 80 procent van je werkresultaten (het principe van de minste inspanning wanneer ervan uit wordt gegaan dat de juiste prioriteiten worden gesteld. Perfectioneren kost 80 procent van de tijd en levert slechts 20 procent van het uiteindelijke resultaat op).

Overigens wordt het Pareto-principe niet alleen in (bedrijfs)economische context gebruikt. Met een beetje fantasie stel je je eigen 80-20-regel op die van toepassing is op alledaagse onderwerpen:

  • 20 procent van de kinderliedjes wordt 80 procent van de tijd gezongen.
  • 20 procent van de filmpjes op YouTube zorgt voor 80 procent van de bezoekersaantallen.
  • 20 procent van de auto’s legt 80 procent van alle door auto’s gemaakte kilometers af.
  • 80 procent van de smartphone-eigenaren gebruikt slechts 20 procent van de mogelijkheden.

Figuur: Voorbeeld Pareto-analyse

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen