HOSHIN KANRI

Omschrijving

Hoshin staat voor ‘richting’ of ‘kompas’ en Kanri staat voor ‘control’ of ‘management’. Het is een managementtechniek waarbij beslissingen en acties (in)direct bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie.

Wanneer

In de fase Decharge.

Doelen

Het beheersen van acties en beslissingen zodat deze in lijn zijn met de strategische doelen. Verder is het doel om iedereen erbij te betrekken zodat het breed gedragen wordt. Als laatste draait het om een goed ‘plaatje’ van de huidige status en de juiste capaciteitsverdeling.

 Stappen

 1. Bepaal de missie, visie en waarden van de organisatie. Verder zijn bijbehorende KPI’s en benchmarks belangrijk.
 2. Bepaal doelen voor de lange termijn (komende drie tot vijf jaar).
 3. Bepaal jaarlijkse doelen.
 4. Beschrijf wat er top-down moet veranderen om langetermijndoel X te bereiken (departementen, teams en individueel).
 5. Voer de jaarlijkse doelen uit met ondersteuning van bijvoorbeeld Hoshin Kanri software.
 6. Organiseer maandelijkse reviews.
 7. Voer jaarlijkse audits uit om te bekijken wat er gerealiseerd is en of de jaarlijkse doelen nog gehaald kunnen worden.

Tips:

 • Geef een training zodat de aanpak helder is en wat mensen kunnen verwachten.
 • Betrek het hele team.
 • Selecteer mijlpalen of doelen zorgvuldig en overleg dit veelvuldig.
 • Maak gebruik van ondersteunde software.
 • Zorg dat doelen aansluiten en dat de juiste stimulans aanwezig is.

 Voorbeelden

Figuur: Hoshin Kanri

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen