FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS

Omschrijving

De FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) is een methode voor het gestructureerd identificeren van potentiële fouten en het analyseren van risico’s.

Wanneer

In de fase Analyseren oorzaken.

Doelen

Het identificeren van de belangrijkste potentiële fouten en risico’s. In de optimalisatiefase bepaal je verbeteracties voor deze potentiële fouten.

 Stappen

Met de FMEA prioriteren we fouten en risico’s op basis van het Risk Priority Number (RPN). Fouten met een hoog RPN zijn belangrijke invloedfactoren op je proces.

  1. Beschrijf de processtappen in de eerste kolom.
  2. Schrijf per processtap op wat er mogelijk fout kan gaan.
  3. Omschrijf wat er met de klant en proces gebeurt als de fout optreedt.
  4. Beoordeel hoe ernstig dit effect is (severity).
  5. Identificeer de oorzaken van de fout (gebruik 5 x waarom om tot de kernoorzaak te komen).
  6. Beoordeel hoe vaak de fout voorkomt (frequency of occurence).
  7. Beoordeel hoelang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (likelihood of detection).
  8. Sorteer de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Het sorteren helpt om focus aan te brengen binnen het team en de discussie aan te gaan over welke processtappen eerst aangepakt moeten worden.

9. Stel concrete maatregelen op met verantwoordelijke personen.

10. Voer de maatregelen uit en beoordeel opnieuw de ‘frequency of occurence’ en ‘likelihood of detection’. Door de genomen maatregelen zal de mogelijke fout minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden zodra deze zich voordoet. De ernst (‘severity’) van het mogelijk falen voor de klant of het proces zal in de meeste gevallen gelijk blijven.

Figuur: FMEA

 Voorbeelden

Hier volgt een voorbeeld van een FMEA:

Tips:

  • Betrek het (project) team bij het maken van een FMEA.
  • Pak de verstoring met het hoogste RPN op.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen