ESG

Environmental, Social en Governance

Klantcases

Prestatiemeting – IMPROVEN helpt organisaties bij het structureren en opstellen van ESG/CSRD verantwoordingen

Organisaties die de stap hebben gezet om een duurzaamheidsstrategie te bepalen en deze vervolgens ook te vertalen naar operationele processen zullen ook hun duurzaamheidsprestaties willen meten. Met de komst van ESRS wetgeving in de vorm van bijvoorbeeld CSRD is het zelfs voor beursgenoteerde ondernemingen een verplichting geworden. Vanuit de te rapporteren onderdelen en KPI’s moeten niet alleen de rapportages worden opgemaakt, maar vooral ook de data worden verzameld in een dataplatform. In dat platform worden de bronnen ontsloten waarbij zal moeten worden vastgesteld wat de betrouwbaarheid is van deze brongegevens in de bronsystemen. Wat vaak ook inzicht vraagt in de registratie processen van deze brondata.

Zo kunnen consultants van Improven helpen:

Opstellen van datastructuren

Helpen bepalen in welke systemen de data zal moeten worden vastgelegd en indien nodig een pakketselectieproces kunnen uitvoeren en het ontwikkelen van KPI’s, datadefinities, KPI definities en het zorgdragen voor een goede data governance en kwalitatief goede data.

Het ontsluiten van data

Wij maken inzichtelijk welke datastromen nodig zijn en ontsluiten de brondata uit de bronsystemen. 

Ontwikkelen van dashboards en rapportages

Wij helpen om hanteerbare rapportages op te stellen met behulp van onze dashboarding tooling.

Implementeren van controls

Wij implementeren validatie controles en richten een systeem van interne control in zodat uw organisatie In Control is over het rapportage proces en de audit trail voor de rapportage geborgd is.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

+31 6 46 00 31 57 Igor Buszta