5-S

Omschrijving

De 5-S refereert naar een aantal Japanse woorden die ‘schoonmaken’ of ‘opruimen’ beschrijven in de brede zin van het woord. De 5-S staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren.

Wanneer

In de fasen Bedenken van verbeteringen en Borgen resultaten.

Doelen

Het verkrijgen van een goed georganiseerde, veilige en overzichtelijke werkplaats.

 Stappen

  1. Scheiden: onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en overbodig is. Kapotte of beschadigde voorwerpen of tools die amper gebruikt worden, kunnen systematisch verwijderd worden.
  2. Schikken: voorwerpen en tools systematisch opslaan zodat iedereen ze makkelijk kan vinden.
  3. Schoonmaken: deze stap draait om alles schoon te houden maar gaat ook over het waarborgen van de functionaliteit van tools en machines. Schoonmaakprocedures kunnen vastgelegd worden.
  4. Standaardiseren: zorgen dat de werkplek ordelijk blijft zodat het productief en comfortabel is door stap 1 tot en met 3 te herhalen.
  5. Systematiseren: trainen en stimuleren van mensen om de afspraken en werkplekbeheer te blijven volgen (onder andere visuele controle).

 Voorbeelden

Voorbeeld 5-S

Tips: 

  • Start met een toegewijd team en begin met een makkelijk werkgebied om zo de overgang naar complexe werkgebieden te verkleinen.
  • Probeer een dertigsecondentest waarbij je elk item binnen de tijd moet
  • Begin met een 5S-training waarbij een directeur aanwezig is om de serieuze intenties te tonen.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen