Study on costs of decentralised implementation of climate and energy policy completed

IMPROVEN en AEF hebben hun onderzoek naar de kosten van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid afgerond. Dit onderzoek voerden zij uit in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Het onderzoek vormt de basis voor een advies van de ROB over de bekostiging en governance van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid dat eind maart zal verschijnen.

Verzoek van de minister

In juni 2023 vroeg de minister voor Klimaat en Energie de ROB om advies uit te brengen over de kosten, bekostiging en governance van de decentrale uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Hij vroeg de ROB  hierbij in te gaan op hoeveel geld decentrale overheden nodig hebben om het klimaat- en energiebeleid uit te voeren, op welke manier zij dat moeten ontvangen en wat een passende manier is om de taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid te verdelen en te organiseren.

Onderzoek ten behoeve van advisering
Om antwoord te kunnen geven op deze adviesvraag gaf de ROB opdracht aan IMPROVEN en AEF onderzoek te doen. De twee bureaus onderzochten de taken van decentrale overheden rond de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid, hoeveel inzet van personeel dat vraagt en hoeveel geld daarvoor nodig is (de uitvoeringskosten). Ook hebben de bureaus gekeken naar de investeringskosten. Dit zijn uitgaven die decentrale overheden moeten doen voor bijvoorbeeld het verduurzamen van hun gebouwen of de aanleg van warmtenetten.

Uw reactie
Voor de resultaten van dit onderzoek verwijzen we graag naar het rapport dat u kunt downloaden middels de link onderaan deze pagina. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van het rapport van IMPROVEN en AEF? Voelt u zich vrij deze aan de ROB mee te geven.